Nyheter

Reportage

Styrelsen

Styrelsen 2018

Ledamöter Funktion Organisation Ort
Bengt-Åke Claesson (ordförande) Affärsutvecklare Perfecta Innovation Ronneby
Jonas Lööf (sekreterare) Projektansvarig Miljöfordon Sverige Växjö
Christer Lindström Verksamhetschef Serviceområde fordon Kungsbacka kommun Kungsbacka
Christel Liljegren VD Energikontor Sydost Kalmar
Alexander Enulescu VD KonveGas / El- & Biogasbilar Växjö
Per Johansson Digitalisering/IT-direktör Region Blekinge Karlskrona
Niklas Siljeblad Head of Division Communication & Security Rejlers Sverige Stockholm
Suppleanter Funktion Organisation Ort
Annette Lööf Jurist Privatperson Växjö
Hans-Olof Nilsson VD Nilsson Energy Göteborg
Rolf Linde VD Grön Värld Växjö
Pernilla Hansson Projektledare Miljöfordon Sverige Växjö
Håkan Anderberg VD Anderberg Konsult Bergkvara
Henric Davidsson Energi- och klimatrådgivare Värnamo kommun Värnamo
Ursula Hass VD Padme Karlskrona