Nyheter

Reportage

ED – Fordon

Miljöfordon Sverige har på initiativ av en företagsgrupp i Växjö utvecklat en metod för att analysera en organisations fordon utifrån ett miljö- och kostnadsperspektiv – Energideklaration fordon.

Genom att genomföra en energideklaration får organisationen en översyn av befintlig fordonspark samt hur den används. Med detta som underlag redovisas ett nuläge avseende kostnader och miljöpåverkan.

Baserat på analysen av nuläget presenteras förbättringsförslag som gör det möjligt att sänka både kostnader och miljöpåverkan för organisationens fordonspark.

Energideklaration fordon genomförs på personbilar och lätta lastbilar (upp till max 3500 kg).

En Energideklaration – fordon sammanfattas i en innehållsrik rapportmed 8 resultatområden som kan beskrivas så här:


1 – Rationalisering av fordon

2 – Inköp av fordon

3 – Tanka B50 (Diesel med 50 % HVO)

4 – Uppföljningen av drivmedelsinköp och körsträckor

5 – Sparsam körning

6 – Föryngring av fordonsbeståndet

7 – Klimatneutrala genom klimatkompensation/energikompensation

8 – Hälsopåverkan – sätt ett pris på luftföroreningar

 

Klicka här för att hitt mer information om kostnaden för en Energideklaration

Ta gärna en titt på Energideklarationen som gjorts för Karlshamns kommun: klicka här