Nyheter

Reportage

Elbilslandet Syd

Elbilslandet Syd är ett nystartat projekt som drivs av Miljöfordon Sverige och Energikontoret Skåne.

Projektet kommer att arbeta med fyra viktiga områden under en treårsperiod i regionerna Skåne och Blekinge.

Områdena är:

  • Företags omställning till fossiloberoende fordon
  • Fastighetsägares investeringar i laddinfrastruktur
  • Elbilar som taxi
  • Leverantörsföretag som innovatörer av gröna varor och tjänster

Projektledarna för  Blekingregionen hälsar dig välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla, Daniel, Niclas, Jonas och Ursula

Här hittar du mer information!