Nyheter

Reportage

Elbilslandet Syd

Region Skåne ska tillsammans med ett brett partnerskap bestående av Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation genomföra aktiviteter som påskyndar utbyggnaden av ladd-infrastruktur och främja omställningen av näringslivets personbilsflotta till att bli fossilfri.

Projektet kommer att arbeta med fyra viktiga områden under en treårsperiod i regionerna Skåne och Blekinge.

Områdena är:

  • Företags omställning till fossiloberoende fordon
  • Fastighetsägares investeringar i laddinfrastruktur
  • Elbilar som taxi
  • Leverantörsföretag som innovatörer av gröna varor och tjänster

Miljöfordon Sverige arbetar med dels med företagens omställning till fossiloberoende fordon men också med innovationsdelen.

Projektledarna för  Blekingregionen hälsar dig välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla, Daniel, Niclas, Jonas och Ursula

Här hittar du mer information!