Nyheter

Reportage

Sparsam körning

Sparsam körning

Sparsam körning innebär att du använder bilen på ett bättre & mer medvetet sätt, så att du minskar din bränsleförbrukning, sparar pengar och miljö samtidigt som du kör lugnare och säkrare”

Miljöfordon Sverige arbetar för att stimulera flera kommuner och företag att arbeta mer kontinuerligt med bränslebesparande åtgärder såsom sparsam körning. Miljöfordon Sverige har tillsammans med bilhandlare, trafikskolor och Energikontor Sydost, som en del i detta arbete tagit fram ett upplägg bestående av flera olika utbildningsdelar: 1) intresseväckande föreläsning, 2) Snålbilsrally samt 3) Praktiskt utbildningsmoment i bil i samverkan med trafikskola.

Upplägget är både flexibelt och kostnadseffektivt och är anpassningsbart efter varje organisations önskemål. Det ger även förutsättningar att under tiden skaffa sig tillfredsställande kontroll på sina bilars förbrukning så att man när som helst kan man komplettera med ytterligare utbildning längre fram. Miljöfordon Sverige intresseväckande föreläsning är exempelvis mycket lämplig som grund för samtliga medarbetare i en organisation – alltså inte bara de som kör mycket i tjänsten. På så vis kan man till en rimlig kostnad få en hel organisation engagerad.

För att stimulera deltagarna att köra bränslesnålt använder Miljöfordon Sverige en intresseväckande bok som utbildningsmaterial, ”30 biltips som hjälper dig att spara pengar och miljö”, innehållande ett smörgåsbord av olika tips för att spara pengar och miljö. Utbildningen ger även en naturlig koppling till företags och kommuners miljöarbete genom att introducera kontinuerlig uppföljning.

Referenser är: Lessebo, Tingsryd, Växjö, Hultsfred, Älmhult, Mariestad, Aneby, Bjurholm, Värnamo kommuner m.fl.

För mer information om anpassat upplägg för er kommun eller företag kontakta projektledare:

Jonas Lööf

Telefon: 0706-550771

E-post: jonas@miljofordonsverige.se