Nyheter

Reportage

Studentarbeten

Skanskaelevers elbilsintresse – en trend!

Även under läsåret -18/-19 har vi förmånen att få hjälpa Skanskaelever med uppgifter om elbilsstatistik. Den här gången går arbetet ut på att jämföra tre likvärdiga kommuners arbete för att underlätta elbilsägande med avseende på  laddinfrastruktur, förmåner och andra incitament. De tre aktuella kommunerna är Växjö, Halmstad och Eskilstuna.

Sebastian Johansson, Simon Ekstedt och Eric Alexandersson

elever på Skanskagymnaseiet i Växjö

Gymnasieungdomar är intresserade av elbilar!

Tre gymnasieungdomar från Skanska gymnaseiet i Växjö bestämde sig för att skriva sitt projektarbete om el- och laddbara fordon. Eftersom alla tre har ett grundläggande intresse i både bilar och miljö så föll valet på just det området. Efter en kontakt med Holmgrens bil så matchades ungdomarna ihop med Miljöfordon Sverige.
”Vi är allmänt intresserade av bilar och av miljö. Miljö är vår programinriktning i skolan, så vi ville gärna lära oss mer om elbilar” säger Goblin och de andra instämmer.

Jesper Tydesjö

Gustav Broqvist

Goblin Andersson

Det är ju väldigt roligt att kunna hjälpa till och att se hur självklart det är för yngre personer att el och laddbara bilar är en del av framtiden tycker vi på Miljöfordon Sverige.