Nyheter

Reportage

Tagg Agroetanol

Ford och Agroetanol: E85 vinnare när bensinen blir dyrare

Bensinprisdebatten och bensinupproret fortsätter att rasa i Sverige. Nu kommer en ny sammanställning från Lantmännen Agroetanol och Ford – med prognoser från bland andra OECD och EIA – som spår att bensin- och dieselpriserna kommer fortsätta att stiga, samtidigt som priset på till exempel E85 väntas sjunka. En bil som kan gå på flera bränslen kan därför göra bilisten mindre exponerad mot prisökningarna, samtidigt som den gör klimatet en tjänst.

Läs mer och kommentera »

Lantmännen Agroetanol för dieselfordon

Lantmännen Agroetanol lanserar nu etanoldrivmedel anpassat för dieselfordon och de första leveranserna planeras till februari 2015. Drivmedlet tillverkas i Sveriges största etanolfabrik av närproducerad spannmål och minskar koldioxidutsläppen från dieselfordon med 90 procent.

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige kräver flera förnybara alternativ för att minska förbrukningen av fossil diesel. Det nya drivmedlet från Lantmännen Agroetanol kan användas i anpassade dieselmotorer i såväl bussar som lastbilar. Produkten håller en unik klimatprestanda och minskar koldioxidutsläppen med mer än 90 procent jämfört med fossil diesel och bidrar till att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

– Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent och har lång erfarenhet inom etanolbaserade drivmedel och vi vill använda vår kunskap för att bidra till en mer hållbar fordonstrafik. För att nå målet om en fossiloberoende trafik år 2030 så kommer alla tillgängliga förnybara drivmedel att behövas, säger Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol.

Etanol är ett hållbart alternativ till fossila bränslen och har i över 20 år använts som ett fossilfritt alternativ till diesel i svenska bussar och lastbilar. Men etanol står fortfarande för en liten del av den totala drivmedelsmarknaden och Lantmännen Agroetanol tar nu initiativ till att öka etanolanvändningen i kollektiv- och lastbilstrafiken genom tillverkning av etanoldrivmedel för dieselfordon. Etanolen produceras vid anläggningen i Norrköping, en del av det prisbelönta energikombinatet på Händelö.

– Att ta tillvara alla flöden kallas ibland att optimera resursutnyttjandet. Vi kallar det rent bondförnuft, säger Bengt Olof Johansson.

– Det finns en stor tillväxtpotential inom förnybara drivmedel och vår ambition är att vara en ledande nordisk etanoltillverkare. Vi tar nu ett första viktigt steg mot en del av marknaden för drivmedel till dieselfordon genom att leverera ett klimatsmart alternativ till den svenska marknaden, säger Bengt Olof Johansson.