Nyheter

Reportage

Tagg älmhult

Miljöfordonsdagen 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miljöfordon Sverige, IKEA, Älmhults kommun och GreenCharge fortsätter på den inslagna vägen med lokalt ledarskap i strävan mot en bättre miljö och en fossiloberoende transportsektor. Tillsammans höll vi den fjärde Miljöfordonsdagen på IKEA i Älmhult. Närmare 200 besökare mötte upp med en bred palett av lokala och globala företag som visade goda exempel runt framtida infrastruktur.

Läs mer och kommentera »

Elbilsuppropet har rullat igång med start på IKEA i Älmhult

Första steget mot att göra Sydsverige till en grön region togs fredagen den 22 januari 2010. Då möttes nästan 200 elbilsintresserade på IKEA i Älmhult. Ett stort antal tillverkare och leverantörer var där och visade upp sina bilar och ett flertal föreläsare redogjorde för hur läget är för elbilen i dag och hur vi kan vänta oss att det kommer att bli i det närmaste.