Nyheter

Reportage

Tagg Biobränsle

NCC satsar på biobränsle i asfaltsverk

På bara sju år har 25 av ett 30-tal asfaltverk i Sverige konverterats till att drivas med biobränsle. Förhoppningarna om en liknande utveckling i övriga nordiska länder är stor.

Asfalt består av krossad sten blandad med ett bindemedel som kallas bitumen. Blandningen hettas upp. Traditionellt har detta gjorts med eldningsolja som bränsle. Men tack vare gynnsamma skattelagar i Sverige är det sedan en tid subventionerat att använda biobränsle i stället. I NCC:s fall är det träpellets som eldas. Det är en egenutvecklad metod som NCC har patent på.

 

Läs mer och kommentera »

Almedalsveckan 2012-07.02.

Almedalsveckan är den inofficiella men publika mötesplatsen för politiker, fordonsindustrin, bilbranschen och media. Fossiloberoende och miljöbil är ord som finns på allas läppar.

Seminariet för dagen hölls av VW, E.ON och LRF. Ett seminarium där tre starka aktörer kunde ge sin syn på hur vi går vidare mot en allt lägre miljöpåverkan från transportsektorn, både den tunga och personbilssidan.

I paneldebatten efter fanns också Volvo lastvagnar, taxi och en rad politiker från båda blocken representerade. Alla var överens om att något måste göras. Alla var överens om att kraven i miljöbilsdefinitionen måste skärpas. Där slutade enigheten.

Alla var positiva till biogas och elbilar. Alla var försiktigt positiva till etanol som fordonsbränsle. Alla visste att det är detta som kommer att gälla på ett eller annat sätt i framtiden. Där slutade insikten om verkligheten.

Karin Svensson-Schmidt, Miljöpartiet, dömde ut alla fordonsbränslen utom biogas och el som hälsofarliga. Hon konstaterade också att den enda utvägen är att minska bilismen då vi aldrig kan ersätta dagens fossila bränslen med biobränslen.

Rätt så! Sparsamhet är en dygd och vi kan naturligtvis komma en bit på vägen genom att köra mindre.

Per Kågeson dök upp i debattens slutskede och förklarade att han haft rätt i alla de år han hävdat att vi har bilar som drar för mycket bränsle. Mindre bilar som drar mindre bränsle är nyckeln.

Rätt så! Lägre förbrukning är viktigt.

Tyvärr är det här en forskares världsbild skapad ur ett perspektiv fjärran från den verklighet de flesta av oss lever i. Det är också en politikers perspektiv byggt på en vision men inte på kunskap.

Ingen av aktörerna i hela debatten nämnde med ett enda ord laddhybrider med räckviddsförlängare som är drivna med biodrivmedel. Den tekniken skulle, beroende på vald batterikapacitet, kunna sänka vårt behov av bränsle till förbränningsmotorer med allt från 30 till 80 procent! Den tekniken finns redan idag. Det är bara att ta till rätt politiska styrmedel så kan vi på några år minska vårt fossilbränslebehov dramatiskt.

Brittiska Lotus har utvecklat en elbil med räckvidd på knappa 20 mil. Vill man ha samma bil med längre räckvidd finns ett alternativ där halva batterikapaciteten ersätts med en specialbyggd modul med en liten trecylindrig förbränningsmotor som drivs med etanol, metanol eller bensin. Motorn har som enda uppgift att producera el med en generator som ingår i modulen. El återvinns också vid retardation. Då klarar bilen knappa 10 mil med el från batterierna men har en sammanlagd räckvidd på drygt 50 mil.

Opel har monterat samma motor som man använt i sina modeller med E85-drift i Ampera men ser inga marknadsmässiga vinster i att anpassa den till E85-drift trots att alla komponenter och styrprogram finns i produktion. Ett litet incitament i form av lägre skatt, lägre förmånsvärde eller liknande skulle omedelbart göra den här bilen betydligt intressantare med E85-drift. Politikerna vet inte ens att den möjligheten finns!

Volvos V60 laddhybrid är idag konstruerad som en diesel-/el-hybrid, men Volvo tillverkar också en av de mest effektiva E85-motorerna som finns på marknaden idag, läs vår test här; och den motorn skulle enkelt kunna ersätta dieseln. Politikerna vet inte ens att detta skulle kunna vara en lösning!

Det må vara att E85 är en i huvudsak svensk angelägenhet, men ett lands minskade CO2-utsläpp och fossilbränsleförbrukning är ett viktigt bidrag för en bättre miljö. Vi har infrastrukturen för både E8-distribution och i viss mån biogasdistribution. Låt oss inte göra samma misstag som vi gjorde när E85-bilarna betraktades som miljöbilar oavsett energieffektivitet. Låt oss göra en markant skillnad mellan laddhybrider med fossilbränsledriven motor och laddhybrider med motor som drivs med biobränsle. Då skulle vi ta ett mycket stort steg mot fossiloberoende privatbilism!

Slutar vi upp att hota med elbilars korta räckvidd och prestandabilars höga förbrukning kan vi istället locka bilköparna att köpa en laddhybrid med bättre prestanda, läs Volvo V60, men med möjlighet till utsläppsfri eldrift i stadstrafik. Då blir elbilen eftertraktad och får ett betydligt snabbare genomslag. Tekniken att bygga eldrivna bilar för allas behov finns. Det är bara det att allt för många forskare och politiker har svårt att se över kanten i gamla innötta hjulspår.

Läs ett referat av debatten på Greencharge.se

Media dödar svensk miljöteknik

Vad är det för fel på Sverige och svenskarna? Vi bor i ett av de få länder där det skulle gå att minska personbilstrafikens utsläpp dramatiskt och samtidigt minska förbrukningen av fossila bränslen mycket snabbt. Vi har goda möjligheter att producera el både med vattenkraft och vindkraft samtidigt har vi fortfarande åkerareal i träda där vi skulle kunna producera biobränsle. Ändå sågar media alla försök att komma bort från oljeberoendet.

Regeringen har till och med satt ett slutdatum för försäljning av fossilbilar och ett slutdatum för försäljning av icke förnybara bränslen. Ändå går utvecklingen mot snåla dieselbilar som det främsta alternativet för en bättre miljö. Detta samtidigt som flera andra länder börjar snegla på etanolen som drivmedel. Länder som inte har den infrastruktur vi byggt upp med E85 på de flesta mackarna.

Volvo har idag presenterat sin laddhybrid som skall visas på bilmässan i Geneve om en dryg månad och den första artikel jag hittar på nätet om den nya bilen, efter Miljöfordon Syd förstås, beskriver hur dyr den är. Inte ett ord om vad den betyder för vår framtida infrastruktur och för miljön. Inte ett ord om vad det betyder att svensk bilindustri är offensiva och, framför allt, inte ett ord om att den har en dieselmotor som skall jobba med elmotorn. Både GM och Lotus har tagit fram laddhybrider som har förbränningsmotorer som går på förnybara bränslen som metanol och etanol.

Hela artikeln andas negativism och jantelag på samma sätt som när DN beskrev hur många brödkakor man snuvade de svältande barnen i tredje världen på varje gång man körde etanolbil.

Volvo har inte satt något pris på bilen än men Ny Teknik har kikat i Volvos prislista och kommit fram till att en V60 med femcylindrig dieselmotor kostar 317 000.-. Så har man frågat hybridexperten Mats Alaküla vad merkostnaden för hybridbilen kan hamna på och han beräknar den till mellan 100 000 och 150 000. En kostnad som slutligen ligger till grund för rubriken som andas stor skepsis.

Vänder vi på hela diskussionen och ser till vad vi får istället för vad det kostar kan vi unna oss lite optimism istället. Vi får en bil som går helt tyst och utsläppsfritt i upp till ca: 5 mil. Den får en högre effekt när båda motorerna jobbar samtidigt och den får fyrhjulsdrift vid behov. Närmaste seriösa jämförelse är naturligtvis Volvo V60 T6 AWD som är 90 000:- dyrare än den V60 som Ny Teknik jämfört med. Laddhybriden kommer att gå att köra de första 5 milen till en kostnad på 3:- per mil och den kommer, med nuvarande svenska regler, att bli skattebefriad de fem första åren. Detta utan några andra eftergifter mer än möjligen något mindre lastutrymme då batterier och elmotor tar plats.

Svensk media har sågat E85. Biogasen räcker inte och nu tycks svensk media vilja såga Volvos laddhybrid med en mycket färgad jämförelse istället för att se möjligheterna i projektet.

Volvo har en av de trevligaste E85-motorerna i sitt program men den är relativt törstig. Med modern teknik som start/stopp, lägre luftmotstånd och högre utväxling skulle det gå att sänka förbrukningen. Med den motorn i ett laddhybridsystem skulle vi minska CO2-utsläppet än mer, få än mer körglädje, om nu högre prestanda skall anses som mer körglädje, färre partiklar i luften och samtidigt inte förbruka så mycket av dieseln, som är det bränsle som det är störst brist på för tillfället.