Nyheter

Reportage

Tagg C1

Citroën och Peugeot (PSA) bäst på att hålla nere utsläppen

Citroën C1 en liten energieffektiv stadsbil som hjälper PSA koncernen att bli bäst i Europa på låga CO2-utsläpp.

Citroën C1 en liten energieffektiv stadsbil som hjälper PSA koncernen att bli bäst i Europa på låga CO2-utsläpp.

Vid utgången av  2014 har PSA Peugeot Citroën åter intagit ledarpositionen i Europa vad gäller låga utsläpp av CO2. Genomsnittet för de personbilar, som koncernen sålt inom Europa, är nere på 110,3 g* COper km (enligt data från AAA), vilket kan jämföras med genomsnittet för marknaden som är 123,7 g. Det betyder att PSA Peugeot Citroën-koncernen minskat sitt genomsnittliga CO2-utstläpp i Europa med drygt 30 g jämfört med år 2008. 
En tydlig marginal gentemot branschen och en avgörande minskning med andra ord.  PSA:s siffror visar att det går att minska utsläppen.