Nyheter

Reportage

Tagg Dieselförbud

Vänsterpartiet vill ha tillfälligt dieselförbud i Malmö

Vänsterpartiet Malmö vill att Malmö ska följa Oslo och Stuttgarts exempel, där har man infört tillfälligt förbjud mot dieselbilar för att stoppa akut höga och hälsofarliga luftföroreningar.

Enligt Miljönämndens senaste rapport är de mest problematiska luftföroreningarna i Malmö de som innehåller kvävedioxid, luftburna partiklar och ozon. Bilar är stora miljöbovar. Dieselbilar släpper ut sju gånger så mycket kväveoxider som EU:s norm tillåter. Kväveoxider har visat sig ha stora negativa effekter på bland annat barns hjärnor och utvecklingsförmåga.

Gunilla Ryd (V)

– Eftersom trafikmängden i Malmö ökar finns det risk för att miljökvalitetsnormen överskrids. För mig är det helt självklart att vi måste prioritera människors hälsa framför dieselbilarnas framfart. Jag hoppas att det är lika självklart för övriga partier, säger Gunilla Ryd (V).

På 2016-års miljökonferens, C40, kom borgmästarna i fyra av världens största städer, México City, Paris, Madrid och Aten, överens om att helt förbjuda dieselfordon.

Gasdriven Scania bra alternativ efter dieselförbud i Paris


Den franska huvudstaden arbetar aktivt för att fasa ut dieselbilar, dieselbussar och diesellastbilar. Det ligger ett förslag om ett totalförbud från 2025.

Staden har redan förbjudit dieselfordon som registrerats före 1997 att komma in i staden och nyligen utvidgades förbudet till fordon som är registrerade före 2001. Paris har infört en färgkodad dekal för att skilja ut fordonen så att dessa dieseldrivna fordon spärras från att komma in i stadens centrum.

Läs mer och kommentera »

Dieselförbud i Oslo från och med idag

Oslo har beslutat att införa dieselförbud på kommunala vägar från 2017/01/17 klockan 06:00.

Läs mer och kommentera »

Miljöbilar, paria i media

Svensk media jobbar hårt på att hitta olika sätt att kritisera lösningar för minskad miljöpåverkan från privatbilismen. Dagens Nyheter har världsrekord i att sabla ner allt som någon kan tänkas komma på att lansera för mer miljövänlig personlig mobilitet.

Etanolen formligen bombarderades med argument som: så många brödkakor hade det blivit om man använt markytan för livsmedelsproduktion istället för etanolproduktion. Detta trots att en tredjedel av den svenska åkerarealen då låg i träda med EU-stöd.

Så var det biogasen som fick stå i skamvrån för att det var brist på mackar, tog tid att tanka och inte alltid var biogas i tankarna och slutligen var det elbilen som inte var vatten värd efter att journalisten fått räckviddsångest på väg till Arlanda.

Däremot höjdes en begagnad elbil med en räckvidd på 7-8 mil till skyarna några år tidigare…

Nu är det elbilsintroduktionen i Kina, läs artikeln här, som attackeras med koppling till elektricitet producerat med kolkraftverk. Visst, det är inte bra att producera el med kolkraft och sedan köra elbilar, men DN jämför bara med föroreningar från bensinbilar. Man lämnar dieselbilarna därhän då de förorenar mer än bensinbilarna. Allt för att skapa rubriker. Att Kina bygger ut vindkraften i ett världsledande tempo bryr man sig inte så mycket om att nämna. Luftföroreningarna måste bekämpas och man gör inte det med dieselbilar. Elbilar kan vara ett problem under vissa förutsättningar men det är lösbart med mer förnybar elproduktion och det är precis det kineserna håller på med, så varför inte samtidigt öka antalet elbilar, vilket i förlängningen kan jämna ut spikarna i elnätet då de kan användas för ellagring vid låg vindkraftproduktion.

Så har vi nu Expressen som ger röst åt Peugeot-chefens, Maxime Picat, minst sagt upprörda kritik mot borgmästaren i Paris, Anne Hidalgo, som vill förbjuda dieselbilar för att förbättra luftkvaliteten i Paris. Hon har liksom ledningarna i Oslo, London, Ankara, Amsterdam med flera insett att det är dieselförbränningen som är den viktigaste orsaken till att luftkvaliteten inte klarar EU:s gränsvärden. Det är bara i Sverige man fortfarande tror att det beror på dubbdäcken.

Expressens Jan-Erik Berggren skriver helt okritiskt att Peugeot har utvecklat tekniken Hybrid Air som sänker förbrukning och utsläpp med upp till 85 procent. Läs artikeln här

Tror man på det så är det självklart att Maxime har rätt och Anne har fel.

Jag har tittat på Hybrid Air och tekniken är i sig smart. Den bygger på att man med hjälp av hydraulik omvandlar bromsenergin vid inbromsning till komprimerad luft som med samma hydraulik sedan driver bilen vid start och hjälper till vid acceleration.

Att man skulle kunna minska förbrukningen med 85 %, läs från 0,5 liter/mil till 0,075 lite/mil, enbart genom att återvinna bromsenergin är lika befängt som Maxime Picards påstående att ”ett dieselförbud skull betyda stora laddhybrider från USA och Asien, bilar som inte laddas med el och därmed släpper ut minst lika mycket.”

Picard är rädd för att tappa försäljning då dieselbilar är lejonparten av Peugeots produktion. Fyndigt va?

Vad Berggren oroar sig för vet jag inte men grundläggande tekniskt kunnande eller intresse borde fått honom att tänka efter före publiceringen.

Andrahandsvärdet allt osäkrare för dieselbilar

Ett av huvudargumenten mot att köpa elbil har länge varit ett osäkert andrahandsvärde. Bedömare har haft svårt att göra tabeller för vad elbilarna kan vara värda om några år. Teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen, liksom oljepriset anses påverka priserna så att de blir väldigt svåra att förutse. Paralleller finns till etanoldrivna och biogasdrivna bilar men här har osäkerheten setts som än större.

Nu har den kartan ritats om grundligt. Nissan har satt ett överkomligt pris på nya batterier och säger sig sträva efter att nyare batterier med högre kapacitet ska kunna monteras i dagens bilar. Samtidigt håller världen på att få upp ögonen för dieseldrivna bilars negativa inverkan på luftkvaliteten. Paris förbjuder äldre dieselbilar. London är på väg åt samma håll eftersom högsta domstolen i London kräver ett dieselförbud för att klara EU:s krav. Gissa hur detta påverkar andrahandsvärdet på dieselbilar i de länderna.

Dråpslaget är ändå Oslo där bystyret har beslutat att dieselbilar ska kunna förbjudas att köra inne i Oslo om man uppmätt för höga värden av luftföroreningar två dagar i följd. Kort sagt så kommer ingen i Oslo att vara villig att köpa en dieselbil om det förslaget godkänns av Statens vegvesen.

– Det förslag som fattats i Oslo är intressant. Vi skulle vilja ha samma redskap för att få ordning på luften i Stockholm. Det här är ett sätt att få ordning på luftkvalitén. Men för att få det på plats i Stockholm krävs det att regeringen går vidare med saken först, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad (MP), till DN.

Ska bli intressant att se hur samma DN hanterar VTI:s påstående om dubbarna som orsak till luftföroreningarna och hur DN blåste upp de tveksamma forskningsresultaten till oproportionerlig storlek.

Oavsett vad så kan vi räkna med en betydligt osäkrare prisutveckling för begagnade dieselbilar. Detta efter att medvetna miljöval, som etanol och biogas, straffats med lågt andrahandsvärde i Sverige. Detta i huvudsak orsakat av en oseriös mediadebatt där faktiskt DN också spelat stor roll med sin kritik mot etanol som drivmedel.