Nyheter

Reportage

Tagg E85

Ford och Agroetanol: E85 vinnare när bensinen blir dyrare

Bensinprisdebatten och bensinupproret fortsätter att rasa i Sverige. Nu kommer en ny sammanställning från Lantmännen Agroetanol och Ford – med prognoser från bland andra OECD och EIA – som spår att bensin- och dieselpriserna kommer fortsätta att stiga, samtidigt som priset på till exempel E85 väntas sjunka. En bil som kan gå på flera bränslen kan därför göra bilisten mindre exponerad mot prisökningarna, samtidigt som den gör klimatet en tjänst.

Läs mer och kommentera »

Politikerna förstår inte fördelarna med E85

– E85 som drivmedel har varit väldigt orättvist behandlat av politiken de senaste åren, och det har gjort att marknaden dalat. Men potentialen i drivmedlet finns fortfarande där och vi hoppas att fler märken ska följa efter oss nu. På så sätt kan vi tillsammans visa för politiken att vi i branschen fortfarande tror på E85 och få till förbättringar som kommer gynna både klimatet och infrastrukturen, säger Erik Lindham.

Ford Kuga, en av få E85-bilar

För snart 20 år sedan var Ford först i Sverige med etanolbilar. När bilmärket nu presenterar sin nya satsning på förnybara drivmedel för den svenska marknaden står det klart att de återigen kommer vara det enda bilmärket i Sverige att sälja etanolbilar, vid sidan av andra förnybara drivmedel som HVO, fordonsgas och el. Först ut blir Ford Kuga EcoBoost E85 som börjar säljas nu.

Läs mer och kommentera »

Ford tar död på etanol-myterna

Har du hört talas om att en etanolbil kan gå sönder om den tankas med E85, eller att E85 är så högt beskattat att det är dyrare att köra på än bensin? Det var i så fall sant – för tio år sedan. Nu visar en undersökning gjord av Ford att 54,8 procent av svenskarna fortfarande tror på myterna. Nästan 25 % tror till och med att E85 är dyrare än bensin vid pumpen, vilket inte stämmer. En liter E85 tankas i dag för strax under 12 kronor medan en liter 95-bensin går loss på nästan 16,50 kronor.

Läs mer och kommentera »

Lägre skatt på E85 och Fame

Idag fattar regeringen beslut om bränslebytet, en lagrådsremiss med förslag som både ska minska transportsektorn utsläpp och öka användningen av biodrivmedel. När förslagen remitterades under våren fick de ett brett stöd, från såväl industrin som miljöorganisationerna.

Transportsektorn står för cirka en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Biodrivmedel är en viktig del av lösningen för att minska dessa. Regeringen föreslår nu att en så kallad reduktionsplikt införs, som innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Det främjar framför allt biodrivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser, som avancerade biodrivmedel.

– Biodrivmedelsbranschen behöver långsiktiga och stabila styrmedel och regeringens förslag om bränslebytet har fått brett stöd från remissinstanserna. Detta system blir ett av de mest ambitiösa i världen. Målet är att det ska kunna träda i kraft under 2018, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

De föreslagna kvoterna utgår från de inblandningsnivåer som förväntas på marknaden 2018 men är beräknade utifrån att biodrivmedel med bättre miljöprestanda än de som säljs idag kommer att användas. Kvoterna kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

Regeringen föreslår också ett antal förändringar av drivmedelsbeskattningen. Höginblandade och rena biodrivmedel inkluderas inte i plikten utan främjas även framöver genom nedsatta skatter. En ökad skattenedsättning föreslås för E85 och höginblandad Fame i syfte att ytterligare förbättra dessa drivmedels konkurrenskraft.

Både energiskatt och koldioxidskatt tas ut på de drivmedel som omfattas av plikten. Samtidigt föreslås dock en sänkning av skattesatserna, bland annat för att bättre spegla drivmedlens energivärde och innehåll av biomassa.

Volkswagen Golf som miljöbil på så gott som alla tänkbara sätt

VW Golf är den enda bilen som erbjuder en komplett uppsättning drivlinor för olika drivmedel. Den är också Sveriges mest sålda bil. För första gången på årtionden är det inte en Volvo som är Sveriges mest sålda bil. Nu seglar Golf på en framgångsvåg som kan leda till en topplacering även nästa år i och med att nya Golf precis lanserats. Välj biogasdriven Golf, etanoldriven, eldriven eller laddhybrid om du vill värna miljön. Snåldiesel är också ett alternativ.

Läs mer och kommentera »

Snabb ökning av biodrivmedel

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september.

Under tredje kvartalet utgjorde biodiesel 22,8 procent av den totala dieselvolymen och biodrivmedel (biodiesel, etanol och biogas) utgjorde 17,4 procent av den totala drivmedelsvolymen. Etanolförsäljningen visar en tendens att öka efter skattesänkningen 1 augusti.

– Vår bedömning är att skattebefrielsen för HVO och skattesänkningen för rapsdiesel och etanol nu stimulerar ökade volymer biodrivmedel. Yrkestrafiken ser fördelar och många åkerier och andra företag satsar nu på 100 procent förnybara transporter och det återspeglas i statistiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Vi kan se en tendens till ökad tankning med E85, men fortfarande är det många bilister som använder bensin i flexifuelfordon, trots att det är lönsamt att köra på E85. Uppskattningsvis 300 000 ton koldioxid per år släpps ut i onödan därför att flertalet tankar bensin, konstaterar Gustav Melin.

VW Golf blir mesta miljöbilen

VW Har kavlat upp ärmarna och gjort ett jättejobb med bensinmotorn, som i Sverige blir en multifuel-motor även för E85, i nya VW Golf som nu rullar ut från fabriken i tyska Wolfsburg. Redan nu är jag beredd att kalla VW Golf för den mest kompletta miljöbilen där allt andas miljötänk, och detta innan gasversionen, elversionen och laddhybriden presenterats. Jodå, de är på väg alla tre! Läs mer och kommentera »

Nu är E85 konkurrenskraftigt som bränsle

Volvos V70 har fått en helt ny och betydligt snålare E85-motor och runt hörnet väntar en snålare gasmotor.

Efter att ha kört Volvos V70-modell med nya etanolmotorn kan jag bara konstatera att den borde ge E85 som bränsle en ny vår. Det enda som talar för dieselversionen just nu är räckvidden.  Med dagens bränslepriser kostar det bara runt en krona mer per mil att köra på E85. Samtidigt är E85-bilen  28 100 kronor billigare att köpa och motorn är 65 hk starkare. Läs mer och kommentera »

Indignerade läsare bättre än informerade

Mediakonsumentens längtan efter indignation styr journalistiken mer än behovet av saklig information. Tillsammans jobbar de två stora kvällstidningarna på att fördöma förra regeringens satsning på etanolbränslet och den här regeringens satsning på supermiljöbilspremien. Resultatet är att den indignerade läsaren går och köper en dieselbil som har störst negativ inverkan på luftkvaliteten och samtidigt drivs med ett fossilt icke förnybart bränsle.

På nyhets-siten e24.se finns två artiklar om etanolstatsningen där en mackägare beklagar sig över kostnaden för en etanolpump och miljöminister Lena Ek säger att vi haft en olycklig etanoldebatt i Sverige. Hon skiljer på finetanol och fuletanol för att slutligen fördöma den amerikanska majsetanolen för att den kostar mer energi att tillverka än den ger. En lätt glidning när det gäller fakta och den blir slutklämmen i etanoldebatten i den här artikeln. Läsaren kan låta sig uppröras av det idiotiska i att köra bilar på etanol.

Pål Börjessons, Lunds tekniska högskola, institutionen för teknik och samhälle, avdelningen för miljö- och energisystem, skrev en rapport om fin- eller fuletanol 2008. Så här beskriver han etanolbränslets miljönytta och framtidspotential: ”Idag kan svensk spannmålsetanol betraktas som finetanol eftersom flertalet av kraven ovan är uppfyllda vilket leder till en cirka 80 %-ig reduktion av växthusgaser jämfört med bensin. Samma sak gäller för brasiliansk sockerrörsetanol med motsvarande en 85%-ig reduktion medan en stor del av den amerikanska majsetanolen kan betraktas som fuletanol (med i genomsnitt en 20%-ig reduktion) eftersom många etanolanläggningar använder fossilt kol som bränsle. Det finns dock en stor förbättringspotential för flertalet produktionssystem för etanol vilket kan leda till en ökad klimatnytta. Å andra sidan kan en ökad markkonkurrens i framtiden leda till att ettåriga etanolgrödor börjar odlas på ”kolrik” mark, t ex långliggande gräsmarker, vilket medför minskad klimatnytta. När förändrad markanvändning inkluderas i livscykelanalyser bör man samtidigt ställa krav på att data presenteras som visar att den aktuella biodrivmedelsproduktionen faktiskt leder till förändrad markanvändning. ”

Detta är en verklighetsanalys som feltolkas och populariseras av politiker och media till att fördöma den bästa satsningen som något land någonsin gjort för att minska privatbilismens miljöpåverkan.

expressen.se kontrar med att kalla supermiljöbilspremien ett fiasko, påstå att det inte finns några elbilar att köpa och att de är alldeles för dyra. Jag kan ge dem rätt på några punkter men än en gång är det indignationen hos läsaren som är grunden för publiceringen. Det blir klick på weben och det i sin tur skapar grunden för annonsering som finansierar journalistiken.

En analys av vad de elbilar som finns kan ha för roll i samhället, hur de påverkar miljön och vilka möjligheter vi har att genomföra en långsiktig minskning av våra fordons miljöpåverkan är inget som lockar läsare men det är en oerhört viktig information som behövs för kloka politiska beslut med ett brett folkligt stöd.

Vi kan inte hålla på och motarbeta de lösningar som finns till den dag det blir så dyrt med fossila bränslen att vi står inför ett tredje världskrig.

Det är fortfarande så att etanolen och biogasen är de bästa drivmedlen för att snabbt minska vår klimatpåverkan. Elen är allra bäst på längre sikt, och vi måste söka lösningar för att med ekonomiska styrmedel locka bilköparna att välja bil mot bakgrund av detta faktum.

Det största hotet mot privatbilismen är faktiskt det faktum att dagens privatbilism är en mjölkko för statsmakterna då den beskattas, dubbelbeskattas och avgiftsbeläggs. Behöver vi istället subventionera den så klappar det ekonomiska systemet ihop.

Enda lösningen är att öka kostnaderna för de som kör med fossila bränslen och använda de pengarna till att subventionera dem som, i allas intresse, väljer att köra med extremt låg miljöpåverkan. Läs i första hand el, andra hand biogas och tredje hand etanol!

Vi måste redan nu inse att inte ens laddhybrider med fossilbränsledriven förbränningsmotor är ett bra miljöalternativ!

1 140 etanol-hästar i mässans svenskaste bil

Den stora svenska nyheten i Geneve är naturligtvis Volvos V40, men den svenskaste nyheten är ändå nya Koenigsegg Agera R med nya motorteknik och världens första fälgar tillverkade helt i kolfiber. Motorn ger dessutom 1 140 hk när den körs på etanol!

Läs mer och kommentera »

Ökad försäljning av E85

Försäljningen av drivmedel sjönk mellan 2011 och 2010 enligt SPBI:s (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet) preliminära statstik. Bensinens hade en kraftig nedgång med 320 tusen kubikmeter. Den kompenseras inte av uppgången på diesel med 125 tusen och E85 25 tusen kubikmeter. Förändringen i total volym kan delvis förklaras med att fordonen får allt lägre förbrukning och att fler väljer dieselbilar som förbrukar mindre bränsle. Det förklarar dock inte hela skillnaden, så det kan finnas andra förklaringar också. Ökningen av försäljningen av E85 förklaras av det faktum att prisbilden länge varit sådan att det lönar sig att köra på E85.