Nyheter

Reportage

Tagg elbilar

VW storsatsar på elbilar och batteriteknik

Målet är att avsevärt minska batteriets kostnad och komplexitet för att göra elbilen attraktiv och tillgänglig för så många som möjligt. Koncernen strävar också efter att säkerställa leveransen av battericeller efter 2025. Bara i Europa ska sex gigafabriker med en total produktionskapacitet på 240 GWh etableras i slutet av decenniet.

Läs mer och kommentera »

Framtidens körupplevelse är definitivt elektrisk?

Det är en helt ny körupplevelse och bilupplevelse som vänta oss. Här Tesla X

Det råder knappast någon tvekan om att elbilar är framtiden, men ungefär där slutar enigheten. Idag finns ett enormt utbud av elbilar, så det är väldigt få bilköpare som måste välja bort just elbilen för att den inte fyller behovet. 2020 är året som går till historien som året då elbilen slog igenom på allvar. Både Scania och Skoda visade elbilar i år.

Läs mer och kommentera »

Lobbyister kontra sanningar

Svarta präster står upp titt och tätt, lär dig skilja på synd och på rätt, skrev Joe Hill i en av sina sånger på tidigt 1900-tal. Joe Hill var en svenskfödd fackföreningskämpe i USA och han anses idag som en av de mest inflytelserika amerikanska protestsångarna under 1900-talet.

Idag har vi istället lobbyister klädda i svart olja som då och då tar till orda för att fördöma elbilar och biogasbilar. Fler elbilar betyder ökat kärnkraftsberoende och mer kolkraftproducerad el säger några. Man talar om el på marginalen. El när efterfrågan är som störst under vissa tider på dygnet. Gastankarna kan explodera är en ofta körd retorik och vätgasbilarna kommer att sprida vatten och skapa halka är en annan.

Jag vet inte om det beror på okunskap, illvilja eller någon form av teknikreaktionär fanatism. Sanningen är den att det redan idag finns teknik för att istället minska vårt beroende av fossila energikällor och kärnraft för elproduktion tack vare elbilarna. Det heter V2G och Nissan är i främsta ledet när det gäller spridningen av den tekniken. Kort och gott handlar det om att ladda elbilarna med solenergi och vindkraft och sedan skicka tillbaka elen i nätet när efterfrågan är som störst. El lagrad i batterierna på en flotta av elbilar räddar elbehovet när det uppstår toppar i efterfrågan. El på marginalen med andra ord.

Kort sagt: alla fanatiskt teknikreaktionära oljekramare. Det är bara att inse faktum. Er kamp är förgäves och ju hårdare ni jobbar för fortsatta fossila drivmedel och fossilberoende energiförsörjning ju hårdare blir fallet när oljetillgången minskar.

Man kan beskriva det som att springa med ett gummiband fäst i ryggen. Ju hårdare man satsar och ju längre man springer ju tuffare blir rekylen.

Man må tycka vad man vill om det här med förbränningsmotorer, V8:or, dieseldoft och körglädje med en växelspak att rycka i men vi måste inse att det här med övergången till förnybara drivkällor inte enbart handlar om hur vi som kör våra bilar upplever dem eller hur vi som lever här på jorden upplever klimathotet. Realiteten är den att oljan är en ändlig resurs och vi måste redan nu hitta en väg mot andra energilösningar för att undvika att allt mer miljöförstörande åtgärder tas till för att komma åt den sista oljan.

Det största hotet om vi inte löser vår energiförsörjning, både vad gäller fordonsbränsle, elproduktion och värme, på ett förnybart fossiloberoende sätt är förmodligen inte klimatet. Det största hotet är att vi med stor sannolikhet står inför ett tredje världskrig när stormakterna inser att det gäller att kapa åt sig de sista oljeresurserna.

Laddhybrider, batterielbilar och bränslecellsbilar i massiv Toyota-satsning

Toyota Prius laddhybrid är först ut i Toyotas satsning på laddhybrider. En satsning som kommer att breddas under 2020-talet.

5,5 miljoner elektrifierade fordon inklusive 1 miljoner nollutsläppsfordon per år före 2030. Det är målet för Toyota/Lexus stora satsning på elfordon. I och med det målet är det slut på bilmodeller utan elektrifierat alternativ i Toyota/Lexus modellutbud. Det handlar om alla seriösa versioner av elektrifiering som hybridfordon, laddhybrider och rena elbilar med batterier och bränsleceller. Det nämns ingenting om mildhybrider som flera andra tillverkare ser som en lösning för att fortsätta tillverka förbränningsmotorer men utge sig för att gå mot elektrifiering.

Mer om Toyota/Lexus satsning 

VW utvecklar elbilar med kinesiska JAC

Jochem Heizmann och An Jin undertecknar ett samförståndsavtal om långsiktigt partnerskap för gemensam utveckling av innovativa batteridrivna elbilar i Kina.

Jochem Heizmann och An Jin undertecknar ett samförståndsavtal om långsiktigt partnerskap för gemensam utveckling av innovativa batteridrivna elbilar i Kina.

Volkswagen AG och Anhui Jianghuai Automobile Co, Ltd (JAC) tecknade under tisdagen ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) i Wolfsburg. Syftet är att uppnå ett långsiktigt samarbete om gemensam utveckling av helelektriska fordon i Kina.

Läs mer och kommentera »

Elbilssatsning i Boden

Bodens kommun planerar en lokal infrastruktur för laddning av elbilar. Kommunen avser att ta fram en plan tillsammans med det lokala energibolaget BEAB. – Kommunen vill skapa förutsättningar för bättre miljö och minskade utsläpp. Det ska vara enkelt att välja elbil, kommenterar Catarina Ask, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Läs mer och kommentera »

Kollektivtrafik & personlig mobilitet

För drygt ett år sedan satt jag och pratade med Åsa Romson, numera Sveriges miljöminister. Vi pratade miljö, framtida infrastruktur och elbilar. I synnerhet elbilar. Hon talade om förtätade städer, satsning på kollektivtrafiken och en kamp mot privatbilismen i syfte att rädda luftkvaliteten och minska vårt behov av fossila drivmedel. Målet är ett fossiloberoende Sverige så snart som möjligt och så få privatbilar som möjligt.

Vi var överens om att en ökad introduktion av elbilar vore bra, men vi var inte överens om att privatbilismen kan fortsätta att ha den betydelse den har idag..

Jag föreslog att vi måste göra det till något positivt att satsa på elbilar. Exempelvis stadsdelar, som bostadsområden eller centrum, där endast bilar som drivs med el just där, läs laddhybrider eller elbilar, får köras.

– Nej, det är ingen bra idé, sa Åsa. Det skulle bara öka segregationen. Vi måste satsa på kollektivtrafiken och göra det svårare att välja privatbilen.

Segregation är ett populärt och politiskt laddat ord som gärna används som slagträ i de mest udda sammanhang. Här handlar det om att ett bostadsområde kan bli dyrare och mer exklusivt om det byggs med bättre närmiljö. Varför är det omöjligt att bygga för bättre miljö men inte omöjligt att bygga med större tomter och dyrare hus? För att inte tala om exklusivt boende i innerstaden.

Det blev först paus i byggandet av förbifarten sedan nedskärningar i kollektivtrafiken i vår huvudstad. Nu talas det om att bokstavligen bygga bort parkeringsplatser för att göra livet med privatbilen besvärligare.

I Barcelona tar man modern it-teknik till hjälp för att underlätta för privatbilisterna att hitta parkeringsplats. Där har man räknat ut att 40% av allt trafikarbete i centrum görs i jakten på p-plats. Man hjälper taxiåkare och hantverkare med lätta transportbilar genom att bygga snabbladdare där de vill ha dem om de satsar på eldrivna fordon och samtidigt sätter man bylingarna på eldrivna skotrar.

I Paris förbjuds tunga dieselbilar som är mer än 15 år gamla samt lika gamla icke eldrivna skotrar och mc, samtidigt som man kräver att installation av snabbladdare förbereds vid all nybyggnation.

I London förbjuds äldre dieselbilar. Land Rover ägare rasar över att deras pärlor blir portade utanför Buckingham Palace.

I Kina förbjuds icke eldrivna skotrar och mc i de större städerna.

I Ankara förbjuds alla fordon som inte körs på el i centrum, samtidigt som man köper 1000 eldrivna bussar.

I Grenoble skapas noder för att underlätta interaktion mellan personlig mobilitet och kollektiva färdmedel.

Vår älskade tv-bibliotekarie Sally sa en gång att det inte går att bromsa sig ur en uppförsbacke.

Det går heller inte att tvinga människor till uppoffringar i miljöns namn genom att bara angripa ett färdmedel. Däremot går det utmärkt att locka människor att göra rätt om de har något att vinna på det.

Därför tror jag på små och medelstora städer där vi fortfarande kan ta oss fram i trafiken. Än bättre blir det med en medveten satsning på utsläppsfria bilar i kombination med kollektivtrafiken, inte i konkurrens med densamma.

Bosch tror på elektrifiering tillsammans med förbränningsmotorer

Bosch vill göra livet lättare för elfordonsanvändare.

Bosch vill göra livet lättare för elfordonsanvändare.

Trots det för närvarande låga oljepriset fortsätter utvecklingen av elektriska drivlinor i en rasande takt. Tyska Bosch, som är en huvudaktör när det gäller elektrisk utrustning och elektronik för bilar, räknar med att minst 15 procent av alla nytillverkade bilar i hela världen kommer ha åtminstone en hybriddrivlina år 2025.  Bosch spår också att alla batterier år 2020 kommer att leverera dubbelt så mycket energitäthet för halva den nuvarande kostnaden. En spådom som om den slår in kommer att skapa helt nya kalkyler för elbilar med batterier som energibärare.

Läs mer och kommentera »

Supermiljöbilspremien är tillbaka

Supermiljöbilspremien är tillbaka och det gynnar framför allt försäljningen av laddhybrider.

Supermiljöbilspremien är tillbaka och det gynnar framför allt försäljningen av laddhybrider.

Transportstyrelsen låter meddela att regeringen har fattat beslut om ett anslag på 215 miljoner kronor till supermiljöbilspremier under 2015. Anslaget får också användas för att betala ut supermiljöbilspremier retroaktivt för bilar sålda under 2014.

Läs mer och kommentera »

Nissan säkrar elbilens andrahandsvärde

wSN Nissan Leaf 17 141202Det var egentligen bara en tidsfråga innan någon skulle ta beslutet om att erbjuda nya batterier till rätt pris till elbilar. Nissan är först ut med att på det här sättet säkra elbilens andrahandsvärde och samtidigt höja temperaturen i kampen om framtidens bilköpare.

Nissan möter Toyotas satsning på vätgas och bränsleceller i eldrivna bilar med ett lågt pris på batteribyten och möjlighet till uppgradering i framtiden.

Läs mer och kommentera »

Elbilarna får ökad betydelse för industrin

Tesla Roadster, elbilen som gjorde Tesla känt i hela världen.

Tesla Roadster, elbilen som gjorde Tesla känt i hela världen.

För nio år sedan vände sig Tesla till Fukuta Motor i Taiwan. Frågan var om de kunde tillverka en elmotor till en bil man ville bygga tillsammans med brittiska Lotus. 

Läs mer och kommentera »

Toyota väljer vätgasspåret

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Toyota visade sin produktionsklara bränslecellsbil på bilmässan i Paris 2014. Nu rullar produktionen igång och Toyota är övertygade om att den här tekniken är en snabbare väg mot koldioxidneutrala transporter än någon annan.

Det är upplagt för huvudbry vad gäller framtida infrastruktur. Ska vi bygga laddstolpar för batterier eller tankställen för vätgasdrivna bränsleceller?

Biltillverkarna är inte överens. I ena ringhörnan Tesla, som tror på batterier, i andra ringhörnan Toyota, som tror på vätgas.

SN Honda FCX 2

Hondas bränslecellsbil, FCX Clarity, finns i ute i storskaliga tester runt om i världen. Helt klar för serieproduktion, men Honda väntar på nya tankställen för vätgas.

Läs mer och kommentera »