Nyheter

Reportage

Tagg Elvägar

Trafikverket tror på batterier och vätgas till tunga fordon

Program Elvägars uppdrag är att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu breddas uppgiften till att också omfatta hur annan typ av elektrifiering kan kombineras med elvägar för att nå bästa effekt.

Läs mer och kommentera »

Framtiden var här i går

Framtiden var här igår, men idag är framtiden här igen och nu har den ett nytt utseende. Teknikutvecklingen ställer krav på oss som följer och tolkar den. Man skulle kunna beskriva min verklighet som ett liv i stil med Janus Geminus eller kanske till och med Janus Quadrifrons. Denne Janus är en gud i den romerska mytologin. Han öppnar och stänger himlaljusets portar och avbildas därför med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka in i det förflutna. Janus Quadrifrons har fyra ansikten, vilket kan tolkas som att han ser både in i framtiden och läser det förflutna samtidigt som han lever i och försöker påverka nutiden.

Igår var det självklart att framtidens bil har batterier och elmotor. Idag är det lika självklart att den har bränsleceller och elmotor. Igår var det självklart att bästa sättet att transportera gods är på järnväg. Idag är det lika självklart att det är billigare och går fortare att bygga ut en infrastruktur med elvägar. Vägar där lastbilar, bussar och i vissa fall även personbilar förses med el från luftledningar, spår i vägarna eller trådlöst genom induktiv överföring.

Igår var det självklart att det skulle vara luftledningar, men egentligen ville de flesta ha induktiv överföring. Idag byggs den första sträckan med stöd av Trafikverket. Det blir en väg med spår i vägen.

Förespråkare för den här lösningen menar att den även kan användas till personbilar. Jag tvekar ändå av två skäl. Vi har vintrar då allt snöar igen och det saltas och sandas. Det vill till mycket robusta lösningar för att de ska palla med det här. Antingen får vi avstå salt och sand, samtidigt som vi värmer spåren mer el vintertid, eller krävs det speciella rengöringsmetoder och rengöringsfordon. Jag tvivlar också på att tillverkarna av eldrivna personbilar är villiga att utrusta dem med strömavtagare och att användare är villiga att köra i lastbilsfilen med de lägre hastigheter det betyder.

Induktiv laddning ställer också krav på specifik utrustning och tillverkarna av batterielbilar verkar inte så sugna på det här. Det skulle betyda högre vikt och högre pris.

Elvägar i Gävle och Arlanda

483191_highres_1020360_1Två lösningar för elvägar ska testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle på var sin teststräcka. Syftet är att få kunskap om hur elvägar fungerar och om tekniken kan användas i framtiden.

– Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tillförordnad generaldirektör i Trafikverket.

Läs mer och kommentera »

Första elvägen klar i höst

elvägar

Trafikverket satsar en miljon kronor på elvägsprojektet vid Arlanda. Pengarna ska användas till projektering för att bygga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Redan hösten 2015 kan elvägen testas i praktiken. På den här försökssträckan väljer man att satsa på Volvos lösning med spår nedfrästa i vägbanan. Scania har istället föreslagit luftledningar.

Läs mer och kommentera »

Elvägar på sjön

Nu tar Trafikverket ytterligare ett steg för att värna miljön på Orust genom att införa eldrift via kabel för vägfärjan på Malöleden. Under december genomförs installationerna ombord, något som kan påverka enstaka färjeturer.

Vägfärjan Maj på Malöleden är en föregångare inom miljöområdet, eftersom hon har drivits med batterier sedan femton år tillbaka. Trafikverkets Färjerederi har fortsatt att utveckla tekniken för miljövänlig framdrift och istället för att förnya batterierna har man nu byggt om färjan för direktverkande eldrift. Färjan är fortsatt lindriven men har utformats för att drivas förnybart. Energin leds via en strömkabel, som rullas ut vid varje resa. Det innebär ett mer effektivt driftsystem jämfört med den tidigare batteridriften.

Ombyggnaden av vägfärjan Maj är ett led i Färjerederiets arbete att miljöanpassa sjöfarten. Tekniken finns sedan två år tillbaka på Hamburgsundsleden i Tanums kommun och lösningen har visat sig vara robust. Nästa steg blir att gå vidare med att elektrifiera fler lindrivna färjeleder i rederiets regi.

Rederiet ber resenärerna om överseende med eventuella inställda turer när ombordinstallationerna görs och att vid behov välja vägen via Ängöleden istället.

Scania vill testa elvägar i Södertälje och Gävle

Södertälje,Sweden Photo: Kjell Olausson 2013

Scanias lastbil utrustad för induktiv överföring av elektriciteten som ska driva lastbilen.

Scania och Siemens ser gärna att det blir Gävle och Södertälje som får pilotprojekten inom projektet Elvägar, som är ett resultat av regeringens forsknings- och innovationsproposition och är den största pågående innovationsupphandlingen i Europa. I Gävle handlar det om lastbilar och luftledningar medan det i Södertälje handlar om trådlös induktiv överföring av energin. I första hand för bussar.

Elvägarna för tunga fordon snart verklighet

elvägarvti

Projektet elvägar är den största pågående innovationsupphandlingen hittills i Europa och Trafikverket har, i samråd med Vinnova och Energimyndigheten, nu beslutat att fyra leverantörer går vidare till nästa fas i upphandlingen.

Läs mer och kommentera »