Nyheter

Reportage

Tagg etanolbilar

Indignerade läsare bättre än informerade

Mediakonsumentens längtan efter indignation styr journalistiken mer än behovet av saklig information. Tillsammans jobbar de två stora kvällstidningarna på att fördöma förra regeringens satsning på etanolbränslet och den här regeringens satsning på supermiljöbilspremien. Resultatet är att den indignerade läsaren går och köper en dieselbil som har störst negativ inverkan på luftkvaliteten och samtidigt drivs med ett fossilt icke förnybart bränsle.

På nyhets-siten e24.se finns två artiklar om etanolstatsningen där en mackägare beklagar sig över kostnaden för en etanolpump och miljöminister Lena Ek säger att vi haft en olycklig etanoldebatt i Sverige. Hon skiljer på finetanol och fuletanol för att slutligen fördöma den amerikanska majsetanolen för att den kostar mer energi att tillverka än den ger. En lätt glidning när det gäller fakta och den blir slutklämmen i etanoldebatten i den här artikeln. Läsaren kan låta sig uppröras av det idiotiska i att köra bilar på etanol.

Pål Börjessons, Lunds tekniska högskola, institutionen för teknik och samhälle, avdelningen för miljö- och energisystem, skrev en rapport om fin- eller fuletanol 2008. Så här beskriver han etanolbränslets miljönytta och framtidspotential: ”Idag kan svensk spannmålsetanol betraktas som finetanol eftersom flertalet av kraven ovan är uppfyllda vilket leder till en cirka 80 %-ig reduktion av växthusgaser jämfört med bensin. Samma sak gäller för brasiliansk sockerrörsetanol med motsvarande en 85%-ig reduktion medan en stor del av den amerikanska majsetanolen kan betraktas som fuletanol (med i genomsnitt en 20%-ig reduktion) eftersom många etanolanläggningar använder fossilt kol som bränsle. Det finns dock en stor förbättringspotential för flertalet produktionssystem för etanol vilket kan leda till en ökad klimatnytta. Å andra sidan kan en ökad markkonkurrens i framtiden leda till att ettåriga etanolgrödor börjar odlas på ”kolrik” mark, t ex långliggande gräsmarker, vilket medför minskad klimatnytta. När förändrad markanvändning inkluderas i livscykelanalyser bör man samtidigt ställa krav på att data presenteras som visar att den aktuella biodrivmedelsproduktionen faktiskt leder till förändrad markanvändning. ”

Detta är en verklighetsanalys som feltolkas och populariseras av politiker och media till att fördöma den bästa satsningen som något land någonsin gjort för att minska privatbilismens miljöpåverkan.

expressen.se kontrar med att kalla supermiljöbilspremien ett fiasko, påstå att det inte finns några elbilar att köpa och att de är alldeles för dyra. Jag kan ge dem rätt på några punkter men än en gång är det indignationen hos läsaren som är grunden för publiceringen. Det blir klick på weben och det i sin tur skapar grunden för annonsering som finansierar journalistiken.

En analys av vad de elbilar som finns kan ha för roll i samhället, hur de påverkar miljön och vilka möjligheter vi har att genomföra en långsiktig minskning av våra fordons miljöpåverkan är inget som lockar läsare men det är en oerhört viktig information som behövs för kloka politiska beslut med ett brett folkligt stöd.

Vi kan inte hålla på och motarbeta de lösningar som finns till den dag det blir så dyrt med fossila bränslen att vi står inför ett tredje världskrig.

Det är fortfarande så att etanolen och biogasen är de bästa drivmedlen för att snabbt minska vår klimatpåverkan. Elen är allra bäst på längre sikt, och vi måste söka lösningar för att med ekonomiska styrmedel locka bilköparna att välja bil mot bakgrund av detta faktum.

Det största hotet mot privatbilismen är faktiskt det faktum att dagens privatbilism är en mjölkko för statsmakterna då den beskattas, dubbelbeskattas och avgiftsbeläggs. Behöver vi istället subventionera den så klappar det ekonomiska systemet ihop.

Enda lösningen är att öka kostnaderna för de som kör med fossila bränslen och använda de pengarna till att subventionera dem som, i allas intresse, väljer att köra med extremt låg miljöpåverkan. Läs i första hand el, andra hand biogas och tredje hand etanol!

Vi måste redan nu inse att inte ens laddhybrider med fossilbränsledriven förbränningsmotor är ett bra miljöalternativ!

Renault Twizy, en eldriven mix av scooter och bil

Renault Twizy, tvåsitsigt elfordon för pendlare och den yngre generationen, enligt Renault

Franska Renault är det märke som idag har tydligast miljöprofil på sina bilar. Här finns ett brett urval av rena elbilar, ännu bredare sortiment av E85-bilar samt en satsning på nya riktigt bränslesnåla motorer med teknik från företagets Formel 1-satsning.

  Läs mer och kommentera »

Journalistik som lobbying

Elbilen är inte mogen. DN sågar elbilen efter fotknölarna efter att ha försökt köra Arlanda tur och retur en vinterdag med räckviddsångesten flåsande i nacken. Samma DN som för något år sedan höjde en eldriven Renault Clio till skyarna trots att den har betydligt sämre räckvidd.

Laddhybriden Chevrolet Volt sågades några månader tidigare då den förbrukade en liter bensin per mil enligt DN:s test.

Etanolbilarna sågades för några år sedan då DN gjorde en jämförelse med hur många brödkakor som det kunde bakats av den mängd säd man använt för att göra den etanol som gick åt för att köra en viss sträcka.

Biogasen har vid flera tillfällen kritiserats för bristande tillgång i DN.

Återstår snåla dieslar som bästa miljöbilsvalet enligt sveriges största dagstidning.

Samma tidning avslöjade också att luftmiljön i huvudstaden inte klarade EU-kraven, Inte före dubbdäcksförbudet men inte heller efter.

Nu visar mätningarna att det i huvudsak är dieselbilarna som är problemet när det gäller kvaliteten på luften i Stockholm. Ingen minskning av föroreningarna har kunnat uppmätas längs de gator där dubbdäcksförbudet infördes. Ett förbud som kom till efter DN:s artikel om de livsfarliga dubbdäcken. En artikel illustrerad med en bild där ett skolbarn med skräck i blicken trycker sig mot en husfasad när ett aggressivt dubbdäck är på väg upp på trottoaren.

Den bilden är lika fejkad som den bilden på en etanolfabrik under en mörk himmel. Den senare blev årets bild för några år sedan och togs som bevis för att etanolproduktionen var miljöfarlig.

Båda bilderna har påverkat politiker och allmänhet att förorda diesel framför etanol som drivmedel och nu har vi än sämre luft. Än högre CO2-utsläpp och ökat beroende av fossila bränslen.

Är det här seriös journalistik?

Jag skulle vilja säga att ingången är seriös men hanteringen ett effektsökeri och publiceringen är direkt vilseledande. Självklart ska alla nya alternativ granskas, men nackdelar ska vägas mot fördelar och artiklar ska inte illustreras med bilder som ger läsaren en direkt vinklad verklighetsbild.

Det är varken så att dubbdäck jagar små barn på trottoarerna eller att etanolproduktionen är mer farlig för miljön än produktionen av fossila bränslen. Tvärtom så hade antagligen några av de barn som körts på vid övergångsställen klarat sig om fler haft dubbdäck denna vintern och miljöskadorna är betydligt större om man ser till skadorna runt oljekällor, längs transportvägar och vid raffinaderierna.

Som läsare måste man kunna lita på att en seriös journalist ger hela sanningen. Inte kommer med nytt tyckande nästa gång eller döljer fakta som är lite pinsamma.

Man må vara hur mycket fossilbränslekramare som helst men man kan inte blunda för att de fossila energireserverna är ändliga och att användningen av fossila bränslen skadar vår miljö.

I dagsläget är elbilen bästa alternativet och det finns lösningar för de som behöver en längre räckvidd i form av laddhybrider.

Jag är den förste att tycka att vi i Sverige inte ska tvingas att ändra våra liv bara för att vara i täten i elbilsracet. Detta medan resten av världen suger ut det sista av våra gemensamma fossila energiresurser. Däremot tycker jag att vår vackra huvudstad är värd en bättre luft och det kan vi lätt ordna med laddhybrider som går på el i staden och sedan drivs med etanol eller biogas på landsbygden. De blir lite dyrare än en bil med bara en dieselmotor men det går att kompensera med politiska styrmedel och tekniken finns redan idag.

Sluta alltså att gnälla på elbilar och etanolbilar. Visa politikerna vilka möjligheter som finns och få dem att subventionera fram bra miljöval istället för att döma ut allt som inte går lika långt som en dieselbil på en tank. Sluta också att ljuga om dubbdäcken som faktiskt behövs i vårt klimat.