Nyheter

Reportage

Tagg Euro 6

Volkswagen går ut med ambitiöst räddningspaket för dieselbilar från Euro 1 till Euro 6

 
Tillsammans med Tysklands förbundsländer, delstatsregeringar och kommuner samt en rad andra tyska biltillverkare, inleder Volkswagen ett omfattande arbete för att på kort tid minska utsläppen av kväveoxider. Detta är ett resultat av ett nationellt dieselforum där tyska politiska ledare och bilindustrins ledare i veckan möttes i Berlin för att diskutera hur luftföroreningarna i städerna kan minskas.

Ammoniak i gasform räddar luftkvaliteten i Köpenhamn

Köpenhamns borgmästare Frank Jensen och miljöminister Eva Kjer Hansen vid en av de 300 bussarna.

Köpenhamns borgmästare Frank Jensen och miljöminister Eva Kjer Hansen vid en av de 300 bussarna.

Det har visat sig att den senaste avgasreningstekniken för att få en dieselmotor Euro 6-klassad inte fungerar i alla lägen. Det finns tydliga paralleller med hur bilars bränsleförbrukning mäts i laboratoriemiljö och inte alltid, eller snarare sällan blir densamma i verkligheten. När det gäller tekniken med AddBlue-insprutning och en SCR-katalysator så kräver den en viss temperatur för att fungera optimalt.

Läs mer och kommentera »