Nyheter

Reportage

Tagg Flygskatt

Vi behöver inte Ryanair, men vi behöver en rättvis miljöpolitik

Heder åt Miljöpartiet! När alla andra partier väljer populistiska utspel för att försöka flörta med väljare som gått på Sverigedemokraternas yviga argumentation där man rider på människors rädslor, går Mp rakt på sak i en så viktig fråga att den borde överskugga det mesta av det som debatteras idag.

Jag menar utsläppen, resorna och infrastrukturen. Mp vill höja den så impopulära flygskatten och möts omedelbart av kritik som gör gällande att en höjd flygskatt slår mot arbetstillfällen och glesbygden.

En höjd flygskatt har som mål att minska flygresandet och den slår hårdast mot lågprisbolagen.

Behöver glesbygden och arbetsmarknaden möjligheten att resa mellan Växjö och Gdansk för 95:-?

Jag skriver naturligtvis om Ryanairs prispolitik. Det kan tyckas demokratiskt om även fattiga har råd att flyga, men det gagnar inte miljön om flyget ska slippa ta ansvar för de utsläpp flyget bidrar med. Flyget är idag det sämsta alternativet att resa om man ser till miljön och vi kan inte subventionera den här verksamheten bara för att behålla jobben. Det kommer andra och bättre jobb med en seriös miljöpolitik.

Behöver vi överhuvudtaget Ryanair som har som uttalad policy att försöka påverka länders miljöpolitik och arbetsmarknadspolitik. Ryanair lämnade Danmark för en tid sedan för att de tyckte att fackföreningarna var för starka i Danmark. Nu säger de att de lämnar Sverige för att vi tar ett litet men ändå betydelsefullt ansvar för miljön.

Det vi behöver idag är någon som vågar föra en ansvarsfull och seriös politisk debatt istället för att bjuda över varandra med populistiskt, och ofta invandrarfientligt, valfläsk.

Vi måste inse att vi är på väg bort från många av demokratins grundbultar om vi minskar trygghetslagar, fackligt arbete och medbestämmande. Vi har redan brister i anställningstryggheten som leder till att unga människor har svårt att ta lån för boendet och väntar med att skaffa sig barn. Vi är långt ifrån bäst i Europa vad gäller anställningstrygghet och fackligt inflytande, vilket högerkrafterna gör sitt bästa för att dölja.

Tyvärr är det konservativa väljare som idag söker sig till SD:s och moderaternas politik samtidigt som de är upprörda över att den klassiska svenska modellen med solidaritet, demokrati och jämlikhet monteras ner. Någon måste stå upp och berätta sanningen om att högerkrafterna inte värnar solidaritet, demokrati och jämlikhet.

Någon måste också ställa sig upp och tydliggöra att Ryanair är ett företag som bara vill tjäna pengar och skiter i både miljön och anställningstryggheten. Ett företag som aktivt vill ta strid mot länders politiska beslut fattade på demokratiska grunder och med ett bättra framtida samhälle som mål.

Det enda partiet som ställt sig upp och stridit för ett impopulärt men viktigt beslut är idag Miljöpartiet.

Vi behöver inte Ryanair. Vi behöver flyget, men inte på vilka villkor som helst. Skulle flyget lösa sina miljöproblem går det att omformulera flygskatten till en bonus/malus-lösning i stil med den kommande fordonsskatten. Titta på den och se vad bilägarna betalar i miljöskatt. Jämför sedan med flygskatten. En flygresa Kruna-Stockholm är 60:- dyrare med nya flygskatten. En Volvo V90 D4 AWD, med ett koldioxidutsläpp på 128 g/km får en skattehöjning på 3057:-/år. Det motsvarar kostnadsökningen på 60 resor inom Europa. Tittar vi på SAS prisbild på resor mellan Stockholm och Kiruna så varierar priset från cirka 500:- till cirka 3000:- i billigaste SAS Go-klassen. Vem bryr sig om 60:- där. Det är i så fall surare med den ökade fordonsskatten för den som behöver en fyrhjulsdriven bil för att ta sig till och från jobbet i glesbygd där vinterväghållningen bedrivs av privata intressenter som tvingats bjuda så lågt i upphandlingen att de måsta ta varje tillfälle att spara på halkbekämpningen.

Men det är klart att 60:- mer för en Ryanair-biljett till Gdansk är en 80% höjning.

Flygskatten är inget glesbygdsproblem!

Företag som försöker kämpa emot seriös miljöpolitik är ett välfärdsproblem!

Politiker som försöker ta billiga politiska poäng genom att blåsa upp flygskatten till ett problem utan att se att andra trafikslag betalar miljöavgifter är ett demokratiproblem!

Populistisk politik utan granskande media är ett demokratiproblem!

Det blev för några år sedan ett vinnande politiskt begrepp att ha ordning och reda i finanserna. Låt årets vinnande politiska begrepp bli att ta ansvar för framtiden!

Länge leve Mallis, om det inte blåser eller regnar bort

Nyheterna har berättat om Mp:s, FI:s och Vänsterpartiets förslag till miljöskatt för flyget. Hopplösheten har aldrig varit så naken som i medias bevakning av förslaget. Ett förslag om ett prispåslag på en hundralapp för flyg inom EU och det dubbla för längre flygresor oroar plötsligt hela Sverige. Ett Sverige där extremvädret lamslår trafiken mellan huvudstaden och dess flygplats.

En så gott som enig forskarvärld ger transportsektorn skulden för extremvädret.

Den enda transporgrenen som inte har några trovärdiga lösningar för framtidens transporter baserade på fossilfria och förnybara drivmedel som inte bidrar till växthuseffekten är idag flyget. Sjöfarten har flytande biogas som en tänkbar lösning, liksom segelfartyg, medan man inom flyget talar om biodrivmedel producerat med hjälp av alger.

Varken sjöfarten eller flyget övertygar, men just nu har ändå sjöfarten visat på lösningar med skepp som drivs med nedkyld naturgas, som också skulle kunna vara biogas, samt moderna datorstyrda fullriggare.

Privatbilismen är tekniskt hemma, men kräver politiskt stöd.

Järnvägen är både tekniskt och politiskt i hamn.

De tunga transporterna har kommit över tröskeln och frågan är just nu mer på planet induktiv strömöverföring eller kablar över vägen och strömavtagare på fordonen som drivs med el och dieselmotorer som körs på biodiesel.

Flyget har inte presenterat en trovärdig lösning.

Ändå får motståndarna måla upp sitt skräckscenario med förlorade arbetstillfällen och en öde glesbygd som resultat av att ökningen av antalet flygpassagerare skulle avstanna.

Faktum är att flyget har ökat antalet passagerare från 5 miljoner under ödesåret 1984 till 20 miljoner 2010 och den utvecklingen fortsätter om ingen gör något.

Om nu George Orwell haft den blekaste aning om vad som väntat hade han kunnat fixa till ett epos om ett framtida samhälle plågat av extrema väderväxlingar, ett tredje världskrig i kampen om de sista fossila energiresurserna.

Vi är på väg dit och det enda media och allmänheten bekymrar sig om är att det kan bli 200 kronor dyrare att flyga till Thailand. En flygresa som har lika stor negativ miljöeffekt för varje passagerare som hens årliga bilkörande på hemmaplan.