Nyheter

Reportage

Tagg fordonsgas

Nya tankstationer för flytande gas

Med investeringsstöd etablerar FordonsGas nya gasenergistationer i Götene och Mjölby. Riktigt bra ur ett strategiskt perspektiv längs stora genomfartsvägar som E4, E20 och väg 44.

– De nya stationerna är ett första steg i vår stora satsning på att etablera en solid infrastruktur för flytande gasenergi. En solid infrastruktur för flytande gasenergi är en oerhört viktig del i att ställa om tung trafik från fossila bränslen till förnybara energikällor, säger Emil Glimåker, vd FordonsGas.

Läs mer och kommentera »

Biogasens betydelse som drivmedel ökar

wSN Biogasmack 4

Lokala initiativ som Småländska bränslen och Växjös satsning på biogas som drivmedel har betydelse för miljön och vår strävan att nå en fossiloberoende transportsektor. Samtidigt visar försäljningen av fordonsgas i Sverige på en ökad andel biogas.

Läs mer och kommentera »

Fordonsgasen ökade under 2014

wSN Biogasmack 1

Stefan Hermansson, Småländska bränslen, är glad. Hans satsning på fordonsgas med fokus på lokalt producerad biogas innebär att vi i Kronobergs län varit med och minskat utsläppet av koldioxid med närmare 500 ton. Detta jämfört med om bilarna istället körts på bensin eller diesel.

Läs mer och kommentera »

Elbilar eller elbilar?

Vi står inför ett av vår tids allvarligaste vägskäl. Det handlar inte om krig. Det handlar om personlig mobilitet, bilar alltså, och hur de ska drivas i framtiden. Det handlar inte om fossila kontra förnybara drivmedel. Det handlar om elbilar och hur de ska få med sig energin som behövs.

Läs mer och kommentera »

Mack för flytande gas byggs vid E6 intill Helsingborg

Öresundskraft planerar att bygga ett tankställe för flytande biogas och naturgas i Helsingborg. Med den nya macken räknar Öresundskraft med att kunna hjälpa till att minska utsläppen från tunga lastbilar och bussar rejält, samtidigt som man öppnar för fler åkare att välja flytande fordonsgas som miljövänligt bränsle.

Läs mer och kommentera »

Vindkraftsel till gasproduktion

Så här förklara Audi sin anläggning för produktion av syntetisk gas.

Till sommaren kommer syntetisk fordonsgas att produceras i Tyskland. Detta i ett samarbetsprojekt där Audi och lastbilstillverkaren MAN tillsammans med SolarFuel GmbH byggt en anläggning i tyska Wertte. Kärnan i anläggningen är en MAN reaktor och produktionen av syntetisk fordonsgas börjar med att man splittrar vatten till syre och vätgas.

Läs mer och kommentera »

Opel Zafira slår räckviddsrekord för gasbilar

Vi provkörda den förra modellen av Opel Zafira med gasdrift för två år sedan och blev imponerade av den flexibla sjusitsiga gasbilens egenskaper. Nu är det dags för nästa generation av Opel Zafira och Opel slår räckviddsrekord genom att ytterligare förfina tekniken i sin gasbil. Nu klarar den 53 mil på en tank gas enligt tillverkaren, skall dock tilläggas.

Läs mer och kommentera »