Nyheter

Reportage

Tagg Honda

Åtta nya vätgasstationer del i nordisk vätgaskorridor

Åtta nya vätgasgastankstationer väntas komma på plats i Sverige under den kommande treårsperioden. Regeringen har gett grönt ljus för projektet Nordic Hydrogen Corridor som ligger i linje med EU-kommissionens målsättning för avgasfria transporter och nu väntas beslut om delfinansiering genom EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Inom projektet ingår även elektrolysörer som producerar vätgas och bränslecellsfordon som kommer att köpas in. Projektet har en budget på 94 miljoner kronor.

Läs mer och kommentera »

Laddinfrastruktur lockar

Elbilarna gör att nya aktörer börjar intressera sig för bilismen. En sådan är IBM, som är kända som ett data och kontorsföretag. Nu går IBM in i ett samarbete med Pacific Gas and Electric Company (PG&E) och Honda. Ett samarbete där datorkraft och kommunikation ska underlätta för elbilsägare.

Gruppen av samarbetspartners tror på 2,9 miljoner elfordon på jorden år 2017

Läs mer och kommentera »