Nyheter

Reportage

Tagg Koldioxidskatt

Flygets gräddfiler

Det finns människor som vill åka i en gräddfil. Människor som ger sig själva ett större egenvärde än andra. Det är människor som exempelvis tycker det är ok att välja flyget för att spara en timmes restid jämfört med snabbtåg.

Flygets aktörer har insett detta och väljer att smörja sina trognaste, läs flitigaste, resenärer med gratis mat i lounger på flygplatser och gräddfiler genom incheckning och säkerhetskontroller.

SAS går ut med att detta är något man vill jobba med för att öka vinsterna i framtiden

” – Jag tror att du kan flyga utan att betala mer än skatter och avgifter 2018”, säger Eivind Roald, koncerndirektör för försäljning och marknad på SAS till aftonbladet.se.

Han talar i samma intervju om att SAS vill göra livet lättare för sina kunder med en rad olika servicelösningar som exempelvis taxi från planet på plattan till hotellet.

Detta samtidigt som övriga aktörer inom transportnäringen kämpar för att minska trafiken. När det gäller privatbilismen så finns det politiker som uttalat vill minska den.

Vi har lovande teknik som ger oss möjlighet att transportera oss på marken nära nog fossilfritt och förnybart, men det kostar pengar att gå över till den nya tekniken. Är det så att flyget ser det som en möjlighet att erbjuda resor gratis måste det väl ändå finnas utrymme för åtminstone en rättvis koldioxidbeskattning där flyget får betala för att andra näringar går över till en teknik som inte är en belastning för allas vår miljö.

Jag kan tyvärr bara se ett enda hinder för detta och det är att flygets kunder utgörs av de som har störst inflytande över samhället. Läs höjdare inom affärsvärlden, politiker och lobbyister. De som alltså använder och har använt sin kreativitet för att stödja den delen av transportnäringen som utgör det största miljöhotet.

Naturligtvis kan det ses som en rättviseåtgärd när flyget blir allt billigare, men det är en realisation som betalas av oss alla. Mer koldioxid i atmosfären betyder tilltagande växthuseffekt och det betyder mer extrema väder, vilket i sin tur betyder ökade samhällskostnader. För att inte tala om en katastrof för vissa öländer som kan försvinna helt och hållet.

Värst av allt: Hur ska vi motivera allmänheten att välja en dyrare bil med bättre miljöteknik om våra ledare flyger gratis och blir ompysslade med exklusiva taxiresor från planet till hotellet.

Det är verkligen dags för flyget att börja bromsa utvecklingen och inse att vi måste minska flygandet istället för att öka det med stöd av alldeles för låga miljöskatter som tillåter en ohämmad konkurrens. Görs inte det flyger vi rakt in i väggen i takt med att vår ändliga resurser av fossila bränslen minskar och priserna stiger. Görs inte detta frivilligt måste vi ta hårda politiska beslut för att undvika en katastrof.

Svebio starkt kritiska till regeringens proposition om biodrivemdel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, ifrågasätter om tolkningen av statsstödsreglerna är i överensstämmelse med EU:s grundläggande fördrag. Enligt artikel 194 i Lissabonfördraget har medlemsstaterna rätt att själva bestämma om vilka energislag man vill gynna. Beskattningen är dessutom en nationell kompetens. Så som statsstödsreglerna nu tolkas av EU-kommissionen och finansdepartementet motverkas en övergång från fossila drivmedel till biodrivmedel. Följden blir att EU:s mål för förnybar energi och klimatgasutsläpp motverkas.

– Förslaget om att införa en kraftig skatt på biodiesel, FAME, som främst tillverkas av raps, är oacceptabelt. Skatten kommer att förhindra övergång från fossila drivmedel till miljövänliga biodrivmedel, och leder till ökade utsläpp av fossil koldioxid. Det säger Svebios drivmedelsexpert Lena Bruce med anledning av att Svebio idag lämnar in ett mycket kritiskt remissyttrande över finansdepartementets förslag till skatt på biodiesel.

– Skatten på biodiesel strider mot den svenska klimatpolitiken och gör det svårare att nå regeringens och riksdagens uttalade mål om en fossilfri transportsektor 2030. De leverantörer, åkerier och bussbolag som idag arbetar med bränslet B100, ren biodiesel, får med skattehöjningen en kraftig örfil av regeringen.

– Det är inget annat än dubbelmoral när en lång rad ministrar går ut och slår sig för bröstet för sitt stöd för miljöfordon och föreslår ökat stöd till elbilar, men samtidigt drar undan mattan för ett miljövänligt biobränsle som redan idag finns på marknaden och ger stora reduktioner av utsläppen av klimatgaser.

– Vad som nu behövs är tydliga och långsiktiga spelregler, inte ständiga förändringar av skatter och villkor. Utan en tydlig, långsiktig politik som gynnar alla miljövänliga alternativ kommer vi aldrig att kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta med låg klimatpåverkan, påpekar Lena Bruce.

EU blir en bromskloss när det gäller biodrivmedel

OLYMPUS DIGITAL CAMERARegeringen vill dra tillbaka ett lagförslag som skulle stödja förnybara och koldioxidneutral drivmedel. Skälet är att EU-kommisionen inte kan fatta beslut om den föreslagna ändringen är ett stadsstöd till en viss verksamhet eller inte. Kort sagt så ger EU oss inte möjligheten att skattevägen gynna en ökad introduktion av biobränslen. En nog så viktig åtgärd för att nå målet: en fossiloberoende fordonsflotta.

Läs mer och kommentera »

Politikernas miljöengagemang mer röstfiske än pragmatiskt miljöarbete

Fiaskot är inte Opels. Det är ett genuint fiasko när det gäller politikernas förmåga att enas om globala krafttag för att nå ett genombrott i kampen mot växthuseffekten och den snabba förbrukningen av jordens resurser i form av fossila drivmedel. Det är ett svek mot vår planet och kommande generationer. Framför allt så visar det hur bilindustrins tekniska landvinningar inte tas till vara av politikerna trots att de alla ger sken av att vara världens mest miljöintresserade.

I motorpressen talas det dock om fiasko för Opel som nu tycks vara på väg att lägga ner laddhybriden Ampera. Ett mycket tråkigt besked i en tid då världen behöver den här bilen. Ett ännu tråkigare besked då vi alla behöver biltillverkare som vågar satsa på ny teknik för att inte bara Sverige ska nå ett fossiloberoende inom transportsektorn. Visst kan det vara bra om vi lyckas med det målet, men vi måste få med oss omvärlden om omställningen ska få någon betydelse.

” Och fiaskot fortsätter – under de fem första månaderna 2014 såldes bara 332 exemplar, ett ras med hela 67 procent.” skriver expressen.se med anledning av att Opels planer på att lägga ner Amperan blivit kända.

Men, handen på hjärtat, vad ska biltillverkarna göra? Första gången jag såg Amperan var på bilmässan i Geneve. Då hade Opel planer på att tillverka den med en motor som gick att köra på E85. Tekniken för en riktigt bra miljöbil fanns som prototyp hos Opel.

Vad gjorde politikerna? Jo de lät sig luras av den vansinniga testcykeln för bilars bränsleförbrukning och klassificerade laddhybriderna som supermiljöbilar oavsett om de kördes på el/fossilt bränsle eller el/biodrivmedel. Misstag 1.

Idag gynnas laddhybriderna oavsett om de går 25 km eller 70 km på el. Opeln tillhör de senare. Det betyder att den blir orimligt dyr då batteripaketet för den långa körsträckan blir dyrt. Samtidigt är den också den laddhybrid som går längst på enbart el. Misstag 2.

Signalen till biltillverkarna är naturligtvis att det inte lönar sig att satsa på avancerad teknik för minsta miljöpåverkan. Det räcker med att fixa till en bil som precis klarar kraven. Bättre miljöprestanda blir överambitiöst och lär inte passera ekonomernas nålsöga. Misstag 3.

Det finns ett styrmedel som kallas koldioxidskatt. En skatt på utsläpp som ökar växthuseffekten. Kort sagt så kan man beskriva det som att de som orsakar de extremväder som vi vet kommer i kölvattnet efter den globala uppvärmningen redan nu betalar för de skador de åstadkommer. Den skatten är inte tillräckligt effektiv. Den måste justeras så att den påverkar människors val av bränsle och energi.

Det finns de som har råd att betala mer för sina bilar. Låt dem åtminstone betala mer även för den miljöskada de åstadkommer i sin statusjakt. Hälften av alla Mercedes Geländewagen som säljs i Kina är AMG-modellen med en bensinmotor på 500-700 hk och en förbrukning på mer än två liter milen. Det finns tydligen kineser som behöver mer än noshörningshorn och tigerben för att boosta sin manlighet. Expressen.se gör en annan jämförelse: ” Den dåliga försäljningen kan illustreras med ett exempel från Opels hemland Tyskland. Där har 43 Opel Ampera sålts under första halvåret 2014. Samtidigt har den dyra sportbilstillverkaren Ferrari sålt nästan dubbelt så många exemplar av Ferrari F12 i landet”.