Nyheter

Reportage

Tagg Koldioxidutsläpp

Etanolen har en stor potential att snabbt minska CO2-utsläppen

Scania med last av sockerrör i Brasilien

– Det finns över 25 miljoner hektar övergiven jordbruksmark som kan användas för ytterligare etanol och biodieselproduktion, säger Jonas Strömberg, Scanias direktör för hållbara lösningar och tillägger att Europa också kan spela en större roll i etanolproduktionen. Detta skulle kraftigt förbättra EU: s energisäkerhet genom att ersätta oljeimport från instabila och icke-demokratiska länder. Det kan också hjälpa etanol att ersätta nästan all diesel som används i den tunga transportsektorn. Teknik är inte problemet.

Läs mer och kommentera »

Minskning av utsläppen, om än marginell

De totala utsläppen från vägtrafiken minskade preliminärt med cirka 5 procent under förra året, trots att 2016 blev något av ett rekordår vad gäller antalet nyregistrerade personbilar. En utökad användning av biodrivmedel tillsammans med nya bilars förbättrade motorer är de huvudsakliga anledningarna till minskningen.

2010 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en nyregistrerad personbil i Sverige 151,2 gram/km vid blandad körning. Siffran har sedan dess stadigt minskat. Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen av koldioxid från genomsnittsbilen med ytterligare cirka 3,2 gram ned till 123,1 gram/km vid blandad körning. Det visar den årliga redovisning över koldioxidutsläpp som Transportstyrelsen nyligen lämnat in till EU-kommissionen.

Antalet typgodkända nyregistrerade personbilar uppgick under 2016 till 364 120 st. Antalet nya dieseldrivna bilar uppgick till 188 082 st, vilket motsvarar 51,6 procent, en minskning med 5,6 procent jämfört med föregående år. Antalet bensindrivna bilar uppgick till 159 354 st, vilket motsvarar 43,8 procent, en ökning med 5,2 procent. Andelen bilar som helt eller delvis kan drivas med el (elbilar + laddhybrider) ökade med 1,1 procent till en andel på 3,6 procent vilket motsvarar 13 113 st.

– Elbilar får stor uppmärksamhet i media och i debatten, men vår statistik visar att de fortfarande utgör en marginell del av det totala antalet personbilar och att de är för få för att innebära någon större påverkan på utsläppen från vägtrafiken, konstaterar Lars Carlsson, tf. direktör för fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen på Transportstyrelsen.

Istället för elbilar beror den största delen av de minskade utsläppen på en ökad andel inblandning av biodrivmedlet HVO (hydrerade växtoljor) som blandas in diesel. Under 2016 utgjorde biodiesel (HVO samt RME, vilket är en förkortning av rapsmetylester) cirka 25 procent av den totala mängden dieselbränsle som säljs i Sverige.

Positiva resultat men inte tillräckliga

Teknikutvecklingen inom fordonsområdet ger bättre och mer energieffektiva motorer. Detta tillsammans med den ökade användningen av biodrivmedel har inneburit att utsläppen av växthusgaser minskat med 940 000 ton under 2016. Hade inte vägtrafiken ökat utan legat på samma nivå som under 2015 hade utsläppen minskat med ytterligare 260 000 ton.

Utvecklingen motverkar effekten av trafikökningen men är i sig inte tillräcklig för att minska koldioxidutsläppen i den grad som krävs för att Sverige ska nå det föreslagna målet om en 70 procentig minskning av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken till och med 2030.

– Det är glädjande att utsläppen minskar, men det går för långsamt för att nå regeringens mål. Därför krävs kraftfulla styrmedel för att främst få en snabb elektrifiering och effektivisering av transporterna, säger Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.

Minskning också för lätta lastbilar

Sedan 2011 rapporterar Transportstyrelsen också in siffror på nyregistrerade lätta lastbilar. Också för de lätta lastbilarna minskar de genomsnittliga utsläppen, från 161,9 g/km (2015) till 155,2 g/km (2016) vid blandad körning. Det innebär en minskning med 6,7 g/km. Totalt nyregistrerades 29 869 lätta lastbilar under 2016. Av dessa var över 96 procent dieseldrivna.

Citroën och Peugeot (PSA) bäst på att hålla nere utsläppen

Citroën C1 en liten energieffektiv stadsbil som hjälper PSA koncernen att bli bäst i Europa på låga CO2-utsläpp.

Citroën C1 en liten energieffektiv stadsbil som hjälper PSA koncernen att bli bäst i Europa på låga CO2-utsläpp.

Vid utgången av  2014 har PSA Peugeot Citroën åter intagit ledarpositionen i Europa vad gäller låga utsläpp av CO2. Genomsnittet för de personbilar, som koncernen sålt inom Europa, är nere på 110,3 g* COper km (enligt data från AAA), vilket kan jämföras med genomsnittet för marknaden som är 123,7 g. Det betyder att PSA Peugeot Citroën-koncernen minskat sitt genomsnittliga CO2-utstläpp i Europa med drygt 30 g jämfört med år 2008. 
En tydlig marginal gentemot branschen och en avgörande minskning med andra ord.  PSA:s siffror visar att det går att minska utsläppen.

Renaults skrotningspremie sparar 5 000 ton CO2 per år

Renault införde 2009 sin egen skrotningspremie för de kunder som skrotade en bil som var minst tio år gammal och istället köpte en ny Renault. Nu när premien läggs ner har den utvärderats och det visar sig att 5 123 bilar har skrotats i projektet och det betyder mycket både för miljön och för säkerheten.

En tio år yngre bil är både betydligt säkrare och energieffektivare. Exempelvis har både antisladdsystem och höghållfasthetsstål i takstolpar införts under de senaste tio åren.

Tittar vi på miljöpåverkan så kan den beräknas så här:

En 10-12 år gammal personbil i Sverige släpper i genomsnitt ut 199 gram koldioxid per kilometer, enligt analysföretaget Vroom som är specialiserade på bilmarknaden.

Genomsnittlig körsträcka per år ligger på 1 500 mil, enligt SCB (2009). Det ger ett koldioxidutsläpp på nästan tre ton (2 985 kilo) per bil.

Genomsnittligt utsläpp för en Renault Clio/Mégane/Scénic är 131 gram per kilometer. Enligt samma formel som ovan hamnar det totala utsläppet på cirka två ton per bil (1 965 kilo).

Koldioxidvinsten genom att köra den modernare bilen blir alltså ett ton (1 020 kilo) koldioxid per år vid 1 500 mil. 1 020 multiplicerat med 5 123 bilar ger 5 225 ton kolidoxid.

Det motsvarar, enligt organisationen Motormännen, plantering av 125 000 träd som absorberar motsvarande volym koldioxid. Eller 3 000 flygresor mellan Stockholm och Paris, tur och retur.

Det fina är samtidigt att vi fortfarande kan glädja oss åt de säkrare och miljövänligare bilarna som nu rullar på våra vägar.

Toyota europamästare på låga CO2-utsläpp

Toyotas hybridteknik ger företaget en tätposition bland biltillverkare som jobbar mot bättre miljömål. EU-kommissionen och Europeiska Miljöbyrån (EEA) har nyligen publicerat en rapport över biltillverkarnas genomsnittliga CO2-utsläpp och den toppas av Toyota som har lägst genomsnittliga utsläpp av samtliga tillverkare.

Utsläppssiffrorna för 2010 har EEA beräknat på de 65 procent av bilarna från respektive tillverkare som har de lägsta utsläppen. För 2015 kommer utsläppssiffrorna att grundas på samtliga sålda bilar. Med en sådan beräkning är det genomsnittliga CO2-utsläppet för de närmare 565 000 Toyota- och Lexus-modeller som registrerades i Europa under året 129 g/km, dvs redan nu lägre än det mål som EU-kommissionen har satt för hela den europeiska nybilsförsäljningen under 2015.

Toyota har enligt dagens beräkningsmodell ett genomsnittligt utsläpp på 112,241 gram CO2/km medan tvåan, Fiat, har ett värde på 115,285 gram och tredjeplacerade Citroën når 118,764 gram CO2 per km. Snittet för hela bilbranschen ligger på 140 gram per km.