Nyheter

Reportage

Tagg Luftkvalitet

Nytt ljus på problemen med luftkvaliteten

I Paris förbjuds äldre bilar och skotrar i ett radikalt grepp för att förbättra luftkvaliteten. I Sverige tror vi, trots tio förlorade år, att vi kan lösa våra luftkvalitetsproblem genom att förbjuda dubbdäck. VTI har lyckats få både allmänhet och politiker att tro på en målstyrd forskning där miljön blivit slagträ mot dubbdäck och därmed även en begränsning i vår strävan mot ökad trafiksäkerhet.

Från och med juli är det förbjudet att köra lastbilar och bussar som registrerats före oktober 2001 mellan 08:00 och 20:00 i Paris. Från juli 2016 kommer förbudet att utökas till alla bilar registrerade före januari 1997, och motorcyklar registrerade före år 2000. Framför allt är det äldre dieselbilar man är ute efter. I frankrike är ca: 80% av personbilarna dieseldrivna.

– Målet är ett totalstopp för diesel i Pars 2020, säger Anne Hidalgo, Paris borgmästare.

Samma tongångar hörs ifrån britterna. Londons borgmästare, Boris Johnson, vill höja trängselavgiften till det dubbla för dieseldrivna bilar och bensindrivna bilar registrerade för 2006

­– Jag tror bilindustrin är helt oförberedd på hur vetenskapen vänder sig emot dieseldrivna fordon, säger Stephen Joseph som är talesperson för kampanjen ”Better Transport” i Storbritannien.

Är bilindustrin oförberedd?

Är bilindustrin tvingad in i den här fällan i jakten på minskade koldioxidutsläpp?

Mycket talar för att det är så. Bilindustrin har visat upp en rad tekniska lösningar för minskad miljöpåverkan. Det är biogas, vätgas, etanol, hybridlösningar och rena elbilar, men kombinationen av användbarhet, energieffektivitet och den blinda jakten på låga CO2-utsläpp har favoriserat dieselbilarna. En effekt som stärkts av att politiska styrmedel har gynnat bilar med låga CO2-utsläpp. Detta har betytt att bilindustrin satsat på att utveckla dieselmotorn och det paradoxala är att den går en osäker framtid till mötes precis samtidigt som man utvecklat teknik för att nå reningsnivån Euro 6. Ett mycket stort steg i rätt riktning.

Men vetenskapen då? Visst har det talats om luftkvaliteten i Sverige.

Jodå svensk vetenskap, främst Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har ägnat, och ägnar, mycket tid åt luftkvalitetsforskning. Svensk media, med DN i täten, har skrivit spaltmil om just luftkvaliteten i Stockholm.

Baserat på VTI:s rön och mediadebatten, som i viss mån styrts av VTI:s forskningsrapporter, har vi fått ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan och vissa gator på annat håll i Sverige. Trots att ingen har kunnat peka på förbättrad luftkvalitet kopplat till just det här förbudet finns det kvar.

I forskarrapporterna och debatten cirkulerade siffror som visade på tusentals personer som mötte en för tidig död på grund av inget annat än dubbdäcksslitaget.

I dagarna presenterade Naturvårdsverket i samarbete med Umeå universitet en rapport som gör gällande att mer än 5000 personer dör en för tidig död i Sverige på grund av partiklar och avgaser i inandningsluften. 3000 av dessa personer anses i den här rapporten dö som en konsekvens av importerade föroreningar från kontinenten. Så kallade långdistanstransporterade partiklar. Förbränningspartiklar från vedeldning i Sverige orsakar ytterligare 1000 dödsfall. Sedan har vi förbränning i bilmotorer, som orsakar cirka 1300 förtida dödsfall och partiklar från väg- och däckslitage, cirka 200 dödsfall. I det senare ryms ett visst antal dödsfall som kan härledas till dubbslitaget.

Mycket tyder på att VTI.s forskare gått den offentliga förvaltningens ärenden då väghållarna kan tänkas vilja slippa dubbdäck för att kunna upphandla asfalteringen internationellt och slippa använda den svenska tåligare asfalten. Det skulle leda till lägre kostnader för väghållarna, men ökad miljöbelastning då den mjukare asfalten slits hårdare vid nötning mellan däck och sandad asfalt. Det skulle också leda till ökade utsläpp på grund av längre transporter med och av utländska lastbilar och maskiner. Det skulle samtidigt betyda ökad arbetslöshet samt minskad lönsamhet i den redan hårt drabbade svenska åkerinäringen.

Samma forskare har också med teoretiska krumelurer kunnat lägga fram en forskningsrapport som visar att ökad gatubelysning leder till fler döda oskyddade trafikanter. I själva verket kanske uppdraget var att hitta ett sätt för kommunerna och andra väghållare att inte behöva investera i ny gatubelysning.

Det tråkiga i detta är att det är vi bilister som drabbas av sämre trafiksäkerhet och vi svenskar som drabbas av sämre luftkvalitet när forskningen jobbbar för att verifiera en tes som någon tror på och inte ser hela sanningen. Inte ens den mest uppenbara som presenteras på annat håll i världen.

 

 

Framtidens buss är tyst och utsläppsfri

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Här är bussen som snart ska testköras i ett flertal kommuner runt om i Sverige. Detta i projekt GreenCharge Sydost, som är ett samarbetsprojekt mellan Blekinge Tekniska Högskola och Miljöfordon Syd. Bussen är eldriven och den har energin med sig i form av litiumjon-batterier. Det handlar om andra generationen av Ebuscos helt eldrivna stadsbuss.

Läs mer och kommentera »

Följa trenden eller leverera resultat. Det är frågan.

Eldrivna Nissan e-NV200 ska bli en vanlig syn på Barcelonas gator.

Eldrivna Nissan e-NV200 ska bli en vanlig syn på Barcelonas gator.

Världens storstäder brottas med dålig luftkvalitet, högt buller och trängsel. Lösningen stavas färre bilar. Bilarna måste bort och det med alla till buds stående medel. Trängselskatt, satsning på kollektivtrafik och förtätning av städerna med färre parkeringsplatser, högre bostadshus som placeras tätare för att invånarna ska slippa ta bilen till jobbet, dagis och handlandet. Så ser nycklarna till framtidens metropoler ut om vi tittar på de flesta storstäder. Inte minst i Sverige. Frågan är bara om det verkligen är rätt väg att gå.

Läs mer och kommentera »

Journalistik som lobbying

Elbilen är inte mogen. DN sågar elbilen efter fotknölarna efter att ha försökt köra Arlanda tur och retur en vinterdag med räckviddsångesten flåsande i nacken. Samma DN som för något år sedan höjde en eldriven Renault Clio till skyarna trots att den har betydligt sämre räckvidd.

Laddhybriden Chevrolet Volt sågades några månader tidigare då den förbrukade en liter bensin per mil enligt DN:s test.

Etanolbilarna sågades för några år sedan då DN gjorde en jämförelse med hur många brödkakor som det kunde bakats av den mängd säd man använt för att göra den etanol som gick åt för att köra en viss sträcka.

Biogasen har vid flera tillfällen kritiserats för bristande tillgång i DN.

Återstår snåla dieslar som bästa miljöbilsvalet enligt sveriges största dagstidning.

Samma tidning avslöjade också att luftmiljön i huvudstaden inte klarade EU-kraven, Inte före dubbdäcksförbudet men inte heller efter.

Nu visar mätningarna att det i huvudsak är dieselbilarna som är problemet när det gäller kvaliteten på luften i Stockholm. Ingen minskning av föroreningarna har kunnat uppmätas längs de gator där dubbdäcksförbudet infördes. Ett förbud som kom till efter DN:s artikel om de livsfarliga dubbdäcken. En artikel illustrerad med en bild där ett skolbarn med skräck i blicken trycker sig mot en husfasad när ett aggressivt dubbdäck är på väg upp på trottoaren.

Den bilden är lika fejkad som den bilden på en etanolfabrik under en mörk himmel. Den senare blev årets bild för några år sedan och togs som bevis för att etanolproduktionen var miljöfarlig.

Båda bilderna har påverkat politiker och allmänhet att förorda diesel framför etanol som drivmedel och nu har vi än sämre luft. Än högre CO2-utsläpp och ökat beroende av fossila bränslen.

Är det här seriös journalistik?

Jag skulle vilja säga att ingången är seriös men hanteringen ett effektsökeri och publiceringen är direkt vilseledande. Självklart ska alla nya alternativ granskas, men nackdelar ska vägas mot fördelar och artiklar ska inte illustreras med bilder som ger läsaren en direkt vinklad verklighetsbild.

Det är varken så att dubbdäck jagar små barn på trottoarerna eller att etanolproduktionen är mer farlig för miljön än produktionen av fossila bränslen. Tvärtom så hade antagligen några av de barn som körts på vid övergångsställen klarat sig om fler haft dubbdäck denna vintern och miljöskadorna är betydligt större om man ser till skadorna runt oljekällor, längs transportvägar och vid raffinaderierna.

Som läsare måste man kunna lita på att en seriös journalist ger hela sanningen. Inte kommer med nytt tyckande nästa gång eller döljer fakta som är lite pinsamma.

Man må vara hur mycket fossilbränslekramare som helst men man kan inte blunda för att de fossila energireserverna är ändliga och att användningen av fossila bränslen skadar vår miljö.

I dagsläget är elbilen bästa alternativet och det finns lösningar för de som behöver en längre räckvidd i form av laddhybrider.

Jag är den förste att tycka att vi i Sverige inte ska tvingas att ändra våra liv bara för att vara i täten i elbilsracet. Detta medan resten av världen suger ut det sista av våra gemensamma fossila energiresurser. Däremot tycker jag att vår vackra huvudstad är värd en bättre luft och det kan vi lätt ordna med laddhybrider som går på el i staden och sedan drivs med etanol eller biogas på landsbygden. De blir lite dyrare än en bil med bara en dieselmotor men det går att kompensera med politiska styrmedel och tekniken finns redan idag.

Sluta alltså att gnälla på elbilar och etanolbilar. Visa politikerna vilka möjligheter som finns och få dem att subventionera fram bra miljöval istället för att döma ut allt som inte går lika långt som en dieselbil på en tank. Sluta också att ljuga om dubbdäcken som faktiskt behövs i vårt klimat.

Förvirrande och insiktslöst

Flera av våra städer klarar inte kraven på luftkvaliteten. Framför allt är det kväveoxiderna som är det stora problemet. Tveå och tveå är fyyra, sjunger Peps Persson. Det är falsk matematik. Diesel är det mest energieffektiva bränslet och därmed det bästa ur miljösynpunkt. Det är också falsk matematik. Det är den ökade försäljningen av dieselbilar som till stor del ligger bakom de ökade halterna av kväveoxider i städerna.

Välmenande journalister gick till attack mot den svenska satsningen på E85 som fordonsbränsle och lyckades få svaga och insiktslösa politiker att vrida miljöbilssatsningen mot ökad användning av diesel i personbilar. Resultatet är ett underskott på diesel, ett överskott på bensin, sämre luft i vissa städer och ett totalstopp med lappkast för den svenska resan mot en fossilbränslefri fordonsflotta.

Visst finns det problem med etanolframställningen, men de problemen är betydligt mindre än de som finns inom oljeindustrin. Visst konkurrerar etanolproduktionen till viss del med matproduktionen, men det gör även vinframställningen, tobaksproduktionen, golfbanorna, fotbollsplanerna och försvarsindustrin (läs militära övningsområden som tar stora landarealer i anspråk).

jakten på sensationella avslöjanden gick nog lite för långt. Otåligheten när det gäller bättre etanolframställning var nog lite väl stor. Nu står vi där med dålig luft i vissa städer och vi har backat när det gäller att minska vårt fossilbränsleberoende.