Nyheter

Reportage

Tagg Miljöbilsdefinition

Ny skärpt miljöbilsdefinition

Regeringen har beslutat om en skärpt miljöbilsdefinition och hårdare miljökrav för myndigheters bilar. Beslutet gäller från den 1 juli.

Den nya miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar och innebär att en miljöbil får släppa ut högst 70 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas. Det betyder att bilar som körts på etanol inte längre betraktas som miljöbilar, vilket minskar intresset för konvertering till etanoldrivning. Gasbilsentusiasterna är däremot glada.

Läs mer och kommentera »

Klokt miljöbilsförslag men en detalj saknas

Vi har en ny miljöbilspolitik som är tänkt att träda i kraft efter årsskiftet. Det nya är ett större intresse för förnybara drivmedel och en variabel skala när det gäller högsta tillåtna CO2-utsläpp för att klassas som miljöbil och därmed få skattebefrielse de första fem åren.

Vinnarna i den nya miljöbilsdefinitionen är de som väljer att köra på E85 eller biogas, liksom de som har behov av en större bil. Förlorare är, i vart fall initialt, de biltillverkare som satsat på att bygga lättare bilar för att få ner förbrukningen och därmed miljöpåverkan.

I grunden är jag positiv till den här konstruktionen då jag anser att vi behöver fokusera mer på förnybara drivmedel än vad som gjorts tidigare. Elektricitet, etanol, biogas och vätgas är förnybara drivmedel där tekniken redan idag finns för en snabbt ökande användning. Framför allt kan vi snabbt minska vårt CO2-utsläpp och vårt beroende av fossila bränslen genom att kombinera E85, biogas och vätgas med elektricitet i laddhybrid-bilar.

Tanken bakom konstruktionen med olika gränser för CO2-utsläppet är att EU-anpassa de svenska reglerna men också att locka köpare av tyngre bilar att välja så miljövänligt som möjligt istället för att rycka på axlarna och konstatera att det ändå inte finns någon bil som klassas som miljöbil bland de bilar som passar deras krav och önskemål.

Genom att införa en omräkningsnorm där bilar som drivs med förnybara drivmedel också ska vara energieffektiva och ha ett så lågt CO2-utsläpp som möjligt gynnas en utveckling mot modernare och snålare bilar även här. Ingen får numer Carte Blanche bara för att det går att köra bilen på E85.

Det som saknas är egentligen en morot för att få tillverkare och köpare att satsa på så små och lätta bilar som möjligt. Det förslag som lagts fram tillsammans med årets budgetproposition utgår från att en bil på 1372 kg får släppa ut max 95 gram koldioxid/km för att kunna få de fem första åren skattebefriade. Tyngre bilar tillåts släppa ut mer, medan lättare bilar måste klara en lägre gräns för koldioxid. För biobränslen som E85 och biogas gäller högre gränser.

I praktiken betyder det att en bil med högre förbrukning ändå kan klassas som miljöbil bara för att den är tyngre än en jämförbar bil. Ingen riktigt bra lösning tyvärr. Svenska VW har gått ut i ett pressmeddelande och visat hur detta exempelvis slår mot deras Polo BlueMotion som länge varit ett föredöme när det gäller snåla dieslar med ett utsläpp på 87 gram CO2/km. Bilen är så snål delvis för att den är lätt och nu kommer den inte längre att klassas som miljöbil. Konsekvensen blir att kunderna köper större bilar.

– Miljöklassa alla bilar under 90 gram! Det skrev vi i vårt remissvar till regeringen, men det har man inte tagit till sig, vilket vi ser som mycket olyckligt. På så vis hade man uppmuntrat såväl låga utsläpp som låg vikt, säger svenske Volkswagen-chefen Sten Forsberg.

Jag kan bara hålla med.