Nyheter

Reportage

Tagg Miljöpartiet

Vi behöver inte Ryanair, men vi behöver en rättvis miljöpolitik

Heder åt Miljöpartiet! När alla andra partier väljer populistiska utspel för att försöka flörta med väljare som gått på Sverigedemokraternas yviga argumentation där man rider på människors rädslor, går Mp rakt på sak i en så viktig fråga att den borde överskugga det mesta av det som debatteras idag.

Jag menar utsläppen, resorna och infrastrukturen. Mp vill höja den så impopulära flygskatten och möts omedelbart av kritik som gör gällande att en höjd flygskatt slår mot arbetstillfällen och glesbygden.

En höjd flygskatt har som mål att minska flygresandet och den slår hårdast mot lågprisbolagen.

Behöver glesbygden och arbetsmarknaden möjligheten att resa mellan Växjö och Gdansk för 95:-?

Jag skriver naturligtvis om Ryanairs prispolitik. Det kan tyckas demokratiskt om även fattiga har råd att flyga, men det gagnar inte miljön om flyget ska slippa ta ansvar för de utsläpp flyget bidrar med. Flyget är idag det sämsta alternativet att resa om man ser till miljön och vi kan inte subventionera den här verksamheten bara för att behålla jobben. Det kommer andra och bättre jobb med en seriös miljöpolitik.

Behöver vi överhuvudtaget Ryanair som har som uttalad policy att försöka påverka länders miljöpolitik och arbetsmarknadspolitik. Ryanair lämnade Danmark för en tid sedan för att de tyckte att fackföreningarna var för starka i Danmark. Nu säger de att de lämnar Sverige för att vi tar ett litet men ändå betydelsefullt ansvar för miljön.

Det vi behöver idag är någon som vågar föra en ansvarsfull och seriös politisk debatt istället för att bjuda över varandra med populistiskt, och ofta invandrarfientligt, valfläsk.

Vi måste inse att vi är på väg bort från många av demokratins grundbultar om vi minskar trygghetslagar, fackligt arbete och medbestämmande. Vi har redan brister i anställningstryggheten som leder till att unga människor har svårt att ta lån för boendet och väntar med att skaffa sig barn. Vi är långt ifrån bäst i Europa vad gäller anställningstrygghet och fackligt inflytande, vilket högerkrafterna gör sitt bästa för att dölja.

Tyvärr är det konservativa väljare som idag söker sig till SD:s och moderaternas politik samtidigt som de är upprörda över att den klassiska svenska modellen med solidaritet, demokrati och jämlikhet monteras ner. Någon måste stå upp och berätta sanningen om att högerkrafterna inte värnar solidaritet, demokrati och jämlikhet.

Någon måste också ställa sig upp och tydliggöra att Ryanair är ett företag som bara vill tjäna pengar och skiter i både miljön och anställningstryggheten. Ett företag som aktivt vill ta strid mot länders politiska beslut fattade på demokratiska grunder och med ett bättra framtida samhälle som mål.

Det enda partiet som ställt sig upp och stridit för ett impopulärt men viktigt beslut är idag Miljöpartiet.

Vi behöver inte Ryanair. Vi behöver flyget, men inte på vilka villkor som helst. Skulle flyget lösa sina miljöproblem går det att omformulera flygskatten till en bonus/malus-lösning i stil med den kommande fordonsskatten. Titta på den och se vad bilägarna betalar i miljöskatt. Jämför sedan med flygskatten. En flygresa Kruna-Stockholm är 60:- dyrare med nya flygskatten. En Volvo V90 D4 AWD, med ett koldioxidutsläpp på 128 g/km får en skattehöjning på 3057:-/år. Det motsvarar kostnadsökningen på 60 resor inom Europa. Tittar vi på SAS prisbild på resor mellan Stockholm och Kiruna så varierar priset från cirka 500:- till cirka 3000:- i billigaste SAS Go-klassen. Vem bryr sig om 60:- där. Det är i så fall surare med den ökade fordonsskatten för den som behöver en fyrhjulsdriven bil för att ta sig till och från jobbet i glesbygd där vinterväghållningen bedrivs av privata intressenter som tvingats bjuda så lågt i upphandlingen att de måsta ta varje tillfälle att spara på halkbekämpningen.

Men det är klart att 60:- mer för en Ryanair-biljett till Gdansk är en 80% höjning.

Flygskatten är inget glesbygdsproblem!

Företag som försöker kämpa emot seriös miljöpolitik är ett välfärdsproblem!

Politiker som försöker ta billiga politiska poäng genom att blåsa upp flygskatten till ett problem utan att se att andra trafikslag betalar miljöavgifter är ett demokratiproblem!

Populistisk politik utan granskande media är ett demokratiproblem!

Det blev för några år sedan ett vinnande politiskt begrepp att ha ordning och reda i finanserna. Låt årets vinnande politiska begrepp bli att ta ansvar för framtiden!

Hållbara transporter, en valfråga

Stefan Nilsson, till vänster, och Miljöpartiets Mats Gunnarsson pratar elbilar och vätgasbilar vid helgens möte på biblioteket i Kumla

– Tekniken för hållbara transporter finns, vi måste bara lära oss att samverka i positiv bemärkelse, säger Miljöfordonsveriges ordförande Stefan Nilsson. Det går att öka livskvaliteten, minska kostnaderna för kollektivtrafiken och samtidigt minska transportsektorns miljöpåverkan. Ska vi jobba seriöst för ett hållbart Sverige måste detta bli en valfråga.

 

Läs mer och kommentera »

Pragmatisk miljöpolitik

Sverige har röstat. Dubbelt så många svenskar valde att rösta på Sverigedemokraterna, vars profilfråga var en begränsad invandring, som Miljöpartiet. Betyder det att svenskarna är mer intresserade av att begränsa invandringen än att värna miljön? Nej, det tror jag inte. Jag tror däremot att det betyder att Miljöpartiets politik inte attraherar väljarna. Tyvärr är det kanske inte en pragmatisk politik för en bättre miljö.

Den stora svårigheten i att arbeta för en bättre miljö är argumentationen. Sakliga argument biter inte alltid. Jag uppskattar att 95% av svenskarna är medvetna om att transporterna i de flesta fallen har en negativ miljöpåverkan och att flyget är den största miljöboven med bilarna som god tvåa. Ändå blev det, med viss hjälp av populistisk media, ett ramaskri när det var tal om att lägga en miljöavgift på flyget. Nu ville Miljöpartiet höja skatten på bensin och diesel, satsa på allmänna färdmedel och stoppa förbifart Stockholm.

Jag är inte Stockholmare, jag reser till och från Stockholm ett tjugotal gånger varje år, men jag ser problematiken i vår huvudstad. Jag kan mycket väl förstå både stockholmare och passerande resenärers längtan efter en ringled runt huvudstaden.

Vi lever i en tid då Stockholm klättrar uppåt på TomToms lista över städer med köer och trafikproblem, flera städer runt om i världen börjar se att de kollektiva transporterna inte alltid är bäst för miljön, och andra städer ser nya lösningar för att minska trafik, trängsel och miljöpåverkan. Samtidigt går Miljöpartiet till val på att stoppa bygget av förbifart Stockholm. Ett Stockholm som är en av få huvudstäder utan ringled. På något sätt känns det som ett nederlag för miljön men en seger för tron på privatbilismen.

Visst ska vi arbeta för att fler ska välja kollektiva transporter. Absolut. Det vet vi alla att det är en bra lösning för att minska trängsel och försämrad luftkvalitet. Men, det betyder inte att vi ska medvetet arbeta för att försvåra för den personliga mobiliteten. Det är bara politisk halsstarighet med rötter i förlegade principer.

Miljöfordon Syd har under hela vår tid med aktivt arbete för miljövänlig personlig mobilitet hyllat principen att vi och Sverige behöver bilen, men den ska inte ha en negativ inverkan på miljön. Nu finns det flera lösningar för en sådan mobilitet. Nu finns också flera exempel på städer runt om i världen som satsar på att underlätta för rätt personlig mobilitet. Nu är det dags att hitta lösningar för att implementera detta även i Sverige. Hittar vi rätt här når vi ett snabbt genomslag. Genom att på ett positivt sätt arbeta för en bättre miljö, där de som väljer miljövänliga alternativ samtidigt ser fördelar som bättre ekonomi, får vi ett mycket snabbare genomslag än om vi går på förbudslinjen och försvårar allmänhetens vardag eller hotar ekonomin.

Det räcker med att titta på genomslaget för elfordon i Norge, så förstår vi vad det betyder när det miljövänliga alternativet är det som allmänheten tycker är bäst även ur andra synvinklar.

Vi kan inte bygga en framtid på gamla dogmer. Årsskiftet 2012/2013 var en tredjedel av SL:s bussar dieseldrivna. Sämsta bränslet ur miljösynpunkt. Vid millennieskiftet konstaterades att halten av skadliga partiklar var mer än tiofalt högre i tunnelbanan i Stockholm än uppe på Hornsgatan.

Samtidigt som Stockholms politiker väljer att blunda för detta och skylla partiklarna på dubbarna, mot bättre vetande, målas privatbilismen upp som det stora hotet. Det räcker inte med att de är eldrivna, renare och tystare än bussar och tåg. De är ändå ett problem eftersom det inte finns plats för dem alla. Det problemet vill man lösa genom att bygga färre p-platser i innerstaden. Samtidigt visar undersökningar gjorda i Barcelona att 40% av trafikarbetet i innerstaden där är skapat i jakten på p-platser. Färre p-platser betyder inte bättre miljö, tvärtom. Men något kan det väl vara värt att jävlas med privatbilismen.

Allt fler städer runt om i världen söker lösningar för en harmonisk personlig mobilitet byggd på förnybara drivmedel och gärna med en stark integration med allmänna färdmedel. Vi har två starka exempel på vår hemsida och det är Grenoble och Barcelona. Vi har ett annat utmärkt exempel i Oslo där elbilarna ökar snabbt och i Köpenhamn där cyklandet ökar snabbt. I miljöpartiets Sverige ska bilarna slåss om färre p-platser i städerna och drivmedlet ska beskattas hårdare i glesbygden.

Jag tror att vi snabbt kan få en renare och tystare innerstad genom att följa Grenobles exempel med kompakta eldrivna fordon som interagerar med eldrivna allmänna färdmedel, lära oss lite av hur man underlättat för cyklisterna i Köpenhamn och snabbat på elbilsintroduktionen i Norge. Lägre kostnader för elfordon, vätgasdrivna bilar och fordon som drivs med biodrivmedel och smidigare pendling med elfordon i städerna är en framkomlig väg där miljöintresset går hand i hand med en ökad livskvalitet. Lägre reskostnader i glesbygd skulle också betyda bättre livskvalitet där, att hela landet lever och samtidigt minska inflyttningen, läs trängseln, till storstäderna.

 

Miljöpartiet vänder kappan utan att veta varför

Det här är en ganska lågmäld krönika. Inte för att ämnet skulle vara oviktigt. Inte för att jag tvekar i mina åsikter.

Enda skälet är en viss uppgivenhet inför alla halvsanningar som lever sitt eget liv tills de en dag blir en sanning som handlingsförlamade politiker snubblar över och ser som en ledstjärna i sin politiska karriär.

Jag kan bara se likheter med mobben som skriker: ”He´s given me a sign” och följer stackars Brian med hans tappade sko som ledstjärna i ”Life of Brian”.

Så här tyckte Miljöpartiet 28/4 2010: ” För många människor är det ofta svårt att få ihop jobb och fritid utan bil – och många har inte råd att köpa en ny miljöbil. Vi föreslår därför att 25 miljoner kronor årligen 2011-2012 avsätts till efterkonvertering av bilar så att fler kan köra miljövänligt. 5000 kr ska ges i stöd till den som konverterar sin bensinbil till en etanolbil och 10 000 kr ska ges i stöd till den som bygger om sin bensinbil till en biogasbil.”

Ett år senare dömer partiets taleskvinna ut etanolen ut som kontraproduktiv i direkt konflikt med världens matproduktion.

Detta efter att miljöminister Lena Ek sågat etanolen som fordonsbränsle med hänvisning till att amerikansk majsbaserad etanolproduktion har en negativ miljöeffekt.

Ungefär lika sant som att Moderaterna har upphovsrätten till Maos lilla röda baserat på Arkelstens fabulerande om partiets engagemang i arbetarrörelsen.

Politiker tycks allt mer trimma varandra med friserade sanningar som till slut blir beslutsunderlag. Ungefär som dubbarnas hälsofarlighet som lett till dubbförbud med utebliven effekt och en uppsjö märkliga förklaringar.

Sanningen är att etanolen fortfarande är snabbaste sättet att åstadkomma en fossiloberoende fordonsflotta. Sanningen är att majsbaserad etanolproduktion har en mindre positiv miljöeffekt än den produktionen vi har i Sverige. Den är dock inte negativ.

Det viktigaste av allt är att etanolen kan vara ett utmärkt bränsle i laddhybrider där vi får en eldriven bil utan räckviddsångest med en billig räckviddsförlängare. Tanka en Opel Ampera med E85 och vi har ett fordon som dramatiskt minskar privatbilismens miljöpåverkan utan att det krävs så mycket etanol att vi hotar världens matförsörjning. Detta ur ett svenskt perspektiv. Det löser inte världens problem men det gör inte Miljöpartiet heller.

Det kanske är dags att se omgivningen med öppna ögon. Det tillverkas än idag stadsjeepar med bensindrivna V8-motorer på närmare tusen hästkrafter. Efterfrågan på lyxbilar är minst lika stor idag. Efterfrågan på privatbilar i världen är större än någonsin. Det är vårt miljöproblem. Det löser vi inte genom att avfolka landsbygden, sluta köra bil och bli idealistiska eremiter i Sverige.

Det vore sorgligt om vi valde den vägen bara för att det svenska Miljöpartiet inte ser att det finns en utveckling där det följer positiva bieffekter med miljövänligare fordonsteknik. Extra sorgligt om det beror på att politikerna inte är uppdaterade utan enbart bygger sitt politiska liv på att protestera istället för att agera.