Nyheter

Reportage

Tagg Scania

Den tunga trafiken jobbar på att minska utsläppen

Att trafiken står för en betydande del av växthusgaserna är ingen nyhet. Lika lite som det faktum att våra fossila energireserver inte är oändliga. Både lastbilstillverkare, åkare och chaufförer har idag fokus på att minska bränsleförbrukningen och att hitta lösningar för transporter med förnybara och koldioxidneutrala drivmedel. I Almedalen handlade debatten om osund konkurrens, styrmedel och Polisens kunnande.

Scania_31_2

Samtidigt rullar de första 31,5 meter långa Scania-ekipagen mellan Södertälje och Helsingborg i morgon den 1/7. Det är Scanias Transportlaboratorium som fortsätter sina tester med specialfordon i verklig drift. En viktig fördel med de längre ekipagen är att miljöpåverkan blir upp till 30% mindre. Svenska åkare ser också möjligheter att möta osund utländsk konkurrens genom att de får stöd för sitt miljöarbete.

Läs mer och kommentera »

Scania vill testa elvägar i Södertälje och Gävle

Södertälje,Sweden Photo: Kjell Olausson 2013

Scanias lastbil utrustad för induktiv överföring av elektriciteten som ska driva lastbilen.

Scania och Siemens ser gärna att det blir Gävle och Södertälje som får pilotprojekten inom projektet Elvägar, som är ett resultat av regeringens forsknings- och innovationsproposition och är den största pågående innovationsupphandlingen i Europa. I Gävle handlar det om lastbilar och luftledningar medan det i Södertälje handlar om trådlös induktiv överföring av energin. I första hand för bussar.

Elvägarna för tunga fordon snart verklighet

elvägarvti

Projektet elvägar är den största pågående innovationsupphandlingen hittills i Europa och Trafikverket har, i samråd med Vinnova och Energimyndigheten, nu beslutat att fyra leverantörer går vidare till nästa fas i upphandlingen.

Läs mer och kommentera »

Är elmotorvägarna framtiden för Sverige?

Den elektrifierade motorvägen lever i många svenska företags önskningar. Den kan bli ett avgörande tekniksteg mot en mindre miljöpåverkan från transportsektorn, samtidigt som den kan betyda ökade exportframgångar för svenska företag.

Siemens Göran Persson berättar om tekniken bakom hybridlastbilarna.

Läs mer och kommentera »

Eldrivna lastbilar snart verklighet i gruvdriften

En av Scanias testbilar visades upp i Visby under Almedalsveckan.

Sverige kan bli först i världen med eldrivna lastbilar som får ström från luftledningar. Scania och Siemens samarbetar i ett projekt där målet är att bygga lastbilar av olika typer med det gemensamma att de kan köras på elektricitet där det finns luftledningar. En teknik som liknar den som sedan länge används till trådbussar. Läs mer och kommentera »