Nyheter

Reportage

Tagg St1

St1 bygger bioraffinaderi i Göteborg

Energibolaget St1 bygger ett nytt bioraffinaderi i Göteborg som ska tas i drift 2022 och ha en årlig produktion på 200 000 ton förnybara bränslen. Investeringen motsvarar omkring 200 miljoner euro, cirka 2,1 miljarder kr och bioraffinaderiet kommer att ligga invid det befintliga raffinaderiet vid Göteborgs hamn.

Satsningen omfattar en vätgasfabrik, en fabrik för förnybara bränslen och en särskild cisternanläggning. Utformningen ger flexibiliteten att behandla en mängd råvaror och uppfyller både aktuella samt framtida specifikationer för förnybara bränslen, som till exempel HVO-diesel, flygbränsle och nafta. Bränslen som har betydligt lägre koldioxidutsläpp än fossila bränslen.

Investeringen innefattar också en ny infrastruktur och installation av de rör- och ledningssystem som krävs för att möjliggöra råvaruimporter samt produktion och distribution av förnybara bränslen.

St1 är ett nordiskt energibolag med en tydlig vision om att vara den ledande producenten och säljaren av koldioxidmedveten energi. Det innebär att löpande utveckla och stärka vår egen produktion av förnybara produkter för att minska koldioxidutsläppen – det nya bioraffinaderiet kommer att vara ett viktigt tillskott inom transportbränslen. Vi ska ge våra kunder allt fler hållbara valmöjligheter,” säger Bo-Erik Svensson, vd för St1 Refinery.

St1 har även lång erfarenhet av att utveckla bioetanol från olika restprodukter och en bioraffinaderienhet för etanolproduktion är redan integrerad i Göteborg. Samtidigt utvecklar bolaget andra nya avancerade teknologier för etanolproduktion med ett starkt fokus på råvaror från träcellulosa. Just nu genomförs också ett pilotprojekt i Thailand för att producera etanol av avfallet från kassavakvarnar.

Hilde Wahl, St1:s nya vd, tror på etanolen

Hilde Wahl har utsetts till ny vd för drivmedels- och energiföretaget St1 i Sverige och Norge, efter Jonas Sidenå som nu går i pension. Hilde Wahl har en bakgrund som CFO för alla St1 ägda företag i Sverige och Norge, och har tidigare haft ledande positioner på Fortum och Norsk Hydro i Sverige samt på Esso i Norge.
 
 Jonas Sidenå blev känd som ”bensinbolagsdirektören som vill avskaffa bensinen”.  Hilde Wahl ser också detta som en av hennes allra viktigaste uppgifter.  Närproducerad etisk etanol är en verklighet redan i dag, bland annat från den nyinvigda etanolfabriken på St1s raffinaderi i Göteborg. Där tillverkas etanol med mer än 90% lägre miljöpåverkan än vanlig bensin.
 
– Etanol är i allra högsta grad en del av vår framtid. Det är världens största biodrivmedel, säger Hilde Wahl. Etanol kan tillverkas av restprodukter från industri, sågverk och skogsindustrier, och den konkurrerar inte alls med mat som många tror. Den kommer att bli en viktig del i den energimix Sverige och världen behöver för att bli bioberoende och lämna de fossila drivmedlen helt.
 
 – Med långsiktiga och blocköverskridande politiska beslut kan etanolen också bli en ny svensk basindustri som kan ge tiotusentals nya jobb, fortsätter hon. Råvarorna finns. Tekniken finns. Investeringsviljan finns. Arbetskraft och infrastruktur finns. Alla inblandade industrier väntar otåligt på tydliga framtidsinriktade regler. Det gäller hela energibranschen, det gäller fordonstillverkarna, det gäller de industrier som gärna ser att deras restprodukter tas om hand som värdefull råvara.
 
Hilde Wahl tillträdde som VD 1 juni. Samtidigt lämnade Jonas Sidenå tjänsten för att gå i en välförtjänt pension. Han hälsar dock att han kommer att följa St1s arbete mot en fossilfri fordonsflotta med lika stort intresse och engagemang som tidigare.