Förnybart drivmedel för VEAB:s transporter

Förnybart drivmedel för VEAB:s transporter

Från och med oktober 2020 erbjuder Växjö Energi sina bränsleleverantörer möjligheten att tanka förnybar diesel, HVO100, på Sandviksverket.

Sandviksverket eldas med skogsråvara och nu har alltså verket riggat med egen försäljning av HVO100 så att både transporterna till verket och energiproduktionen på verket försörjs med förnybart drivmedel och bränsle.

– På så sätt tar vi ytterligare ett steg för att bidra till Växjö kommuns övergripande mål om att vara en fossilbränslefri kommun 2030. Det känns fantastiskt bra, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.

Fossilbränslefri verksamhet

Sedan december 2019 produceras all fjärrvärme, kyla och el på Sandviksverket med förnybart bränsle och under samma år byttes dessutom samtliga fordon i Växjö Energis egen fordonspark till fossilfria bränslealternativ som el, gas eller HVO. Kravet på fossilbränslefritt inkluderar även underleverantörer i form av entreprenadarbeten som användning av traktorer och grävmaskiner. Nu tar alltså Växjö Energi nästa steg och underlättar för omställningen även längre ut i värdekedjan.

HVO-tanken, som hyrs från Energifabriken, installerades på Växjö Energi tidigare under hösten. Redan i oktober kommer Växjö Energis leverantörer erbjudas att tanka här.

– Genom att tanka HVO istället för fossil diesel kan du minska utsläppen av växthusgaser med uppemot 90 procent. För varje lastbil innebär det ungefär 200 ton mindre koldioxid per år, säger Henrik Fridholm, marknadschef Energifabriken.