Tidning om biogas till hushållen i Kalmar Län

Tidning om biogas till hushållen i Kalmar Län

Genom projektet BiogasBoost har vi tagit fram en tidning om biogas. Tidningen har distribuerats till alla hushåll i Kalmar Län. 

I tidningen biogas, berättar vi vad som händer kring biogas och biogasfordon i allmänhet och i Kalmar Län i synnerhet.

Tidningen finns att läsa här i sin helhet. Den är framtagen i samarbete med Kalmarposten.