Tung laddhybrid för miljözoner

Tung laddhybrid för miljözoner

Scanias lanserar nio även en plug-in-hybrid, med en elektrisk räckvidd på upp till 60 kilometer. Tekniken kombinerar det bästa av två världar. Den erbjuder förbränningsmotorns flexibla möjligheter tillsammans med de stora fördelarna av en tyst och utsläppsfri drift. Den är också nyckeln till närdistribution i områden med miljözoner som enbart tillåter eldrivna fordon.

Länk till artikel om Scanias helt eldrivna lastbilar och utveckling av eldrivna lastbilar.

Efter lanseringen av Scanias första hybridlastbil 2014, har medvetenheten om behovet av att minska klimatpåverkan ökat samtidigt som tekniken har tagit ett stort kliv framåt. Laddhybriden är därför ett tilltalande alternativ för stadstransporter, till exempel för godsleveranser, sophämtning, tippbilar, lastväxlare liksom brand- och räddningsfordon.

– Att införliva hybridlastbilen i åkeriernas flottor är utan tvekan det enklaste sättet att få erfarenhet av att använda elektriska fordon, säger Anders Lampinen, Director, New Technologies. Som en brygga mellan tekniker kan den bidra till värdefull erfarenhet i att gradvis utvidga flottor till en större andel elektriska fordon.

Scanias hybridlastbil är utrustad med CCS-laddare, den europeiska standarden som tillåter växelströmsladdning med lägre strömstyrkor och likströmsladdning med högre strömstyrkor. Med 130 kW DC-laddning (likström), uppges de tre batterierna kunna laddas till 80 procent (72 kWh) på cirka 35 minuter, vilket är en teoretisk siffra som ofta påverkas negativt av bl.a. batteriernas temperatur och övriga fordon på samma laddplats. Lastbilen kan också laddas genom att bromsenergin tas till vara.

Med nya batterier med högre energitäthet – varje batteripack har en installerad kapacitet på 30 kWh för totalt 90 kWh – kan lastbilen köras på eldrift i upp till 60 km, beroende på totalvikt, typografi och typ av påbyggnation. Därutöver kan den laddas när lastbilen står stilla för att lasta eller lossa, eller när föraren har rast.

Scanias hybridlastbil är tillgänglig med L- och P-seriehytt, som båda är utformade för stadstrafik. Låggolvshytten i L-serien är dessutom särskilt framtagen för tät stadstrafik med oöverträffad sikt.

Förutom den elektriska 115 kW-motorn – som är placerad mellan motorn och växellådan – har hybridlastbilen en 9-liters 280–360 hk dieselmotor.

Scania Zone är det perfekta verktyget vid användning av hybridlastbilen. Den positionsbaserade tjänsten hjälper föraren att automatiskt anpassa körningen till trafik- och miljöbestämmelser liksom till egna regler för hastighet, ljud och utsläpp.

– Fler och fler städer inför miljözoner i centrala stadsdelar, något som kräver alternativ som eldrift. Genom att köra hybridlastbil kan transportörer kraftigt öka fordonsutnyttjandet och minska den olönsam tiden när fordonet står stilla. Det tysta el-läget öppnar möjligheten till effektiva transporter även nattetid, och därigenom undvika rusningstrafik och köer i städerna, säger Anders Lampinen.

– Samtidigt kan åkerierna när så krävs nyttja förbränningsmotorn från lager och logistikcentra längre bort, liksom för tillfälliga transportuppdrag. Kort sagt, de kommer få det bästa av båda världar.