VW siktar på hållbar mobilitet för alla

VW siktar på hållbar mobilitet för alla

Fler och fler bilföretag har engagerat sig i kampen för att rädda klimatet genom att se över hela produktionskedjan för sina fordon och även återvinningen av desamma. Allt för att nå en hållbar personlig mobilitet. Det är lika viktigt att hitta lösningar för att använda förnybar energi vid tillverkningen och vid transporteras till och från fabrikerna som att hitta förnybara drivmedel. Volkswagen är en av tillverkarna som jobbar för att lösa helheten.

Det kan naturligtvis vara ett sätt att undvika att hamna i en ny dieselgate skandal, men framför allt handlar det om framtiden, både för vår planet men också för företaget som sådant. Vid märkets första ”Way to Zero Convention” presenterar Volkswagen idag sina planer för att minska koldioxidutsläppen från företaget och dess produkter. Volkswagen strävar efter att vara nettokoldioxidneutralt senast år 2050.

  • Omfattande åtgärdspaket för att påskynda hållbar produktion och användning av elbilar
  • Märket Volkswagen har som mål att minska koldioxidutsläppen i Europa med i genomsnitt cirka 17 ton per bil år 2030, vilket är 40 procent lägre jämfört med siffran för 2018
  • En investering på 14 miljarder euro för att minska koldioxidutsläppen till år 2025
  • Grön el för bilens användningsfas: Volkswagen är den första biltillverkaren som stöder en omfattande utbyggnad av vindkrafts- och solcellsparker i Europa
  • Hållbar produktion: Elektricitet till anläggningar i Europa och Nord- och Sydamerika ska komma från förnybar energi år 2030
  • Ralf Brandstätter, VD för Volkswagen: ”Volkswagen står för hållbar e-mobilitet för alla – från produktion, över livslängd, till återvinning.”

En ny interimsmilstolpe är målet på en 40-procentig minskning av koldioxidutsläpp per bil i Europa fram till år 2030 – vilket väsentligt överträffar koncernens mål om 30 procent (baslinje: 2018). Som ett resultat skulle en genomsnittlig bil från Volkswagen släppa ut cirka 17 ton mindre koldioxid. Förutom att påskynda omställningen till elektrisk mobilitet ska produktion, inklusive försörjningskedja, och drift av elbilar göras koldioxidneutral. Dessutom kommer högspänningsbatterier från gamla elbilar att systematiskt återvinnas.

– Volkswagen står för hållbar e-mobilitet för alla. Vi befinner oss på ”Way To Zero” och sätter konsekvent miljön i fokus för alla våra aktiviteter, säger Ralf Brandstätter, VD för märket Volkswagen.
– Vår stora elektriska offensiv var bara början. Vi har en helhetssyn på att minska koldioxidutsläppen: från produktion, över livslängd, till återvinning. Och vi är den första biltillverkaren som stöder utbyggnaden av förnybar energi i industriell skala.

Volkswagen stöder byggandet av vindkraftsparker och solcellsparker

En nyckelfaktor för att uppnå koldioxidneutral e-mobilitet är att kunna ladda bilar helt med el från förnybara källor. Bara detta skulle minska koldioxidutsläppen med nästan 50 procent jämfört med EU:s standardmix. Redan idag erbjuder Volkswagen sina kunder grön el för att ladda hemma och på väg (till exempel vid IONITY:s laddstationer).

Volkswagen går nu ett steg längre och är den första biltillverkaren som direkt stöder utbyggnaden av förnybar energi i stor skala. Som ett resultat ska nya vindkraftsparker och solcellsparker byggas i flera regioner i Europa till år 2025.

Kontrakt för de första projekten har redan tecknats med energiföretaget RWE. I Tyskland stöder Volkswagen byggandet av en solcellspark med en total kapacitet på 170 miljoner kilowattimmar per år. Ytterligare en anläggning kommer att färdigställas i Tramm-Göthen i nordöstra Tyskland i slutet av 2021 och den byggs utan några statliga subventioner. Anläggningen innehåller cirka 420 000 solcellsmoduler och blir därmed det största oberoende solprojektet i Tyskland.

Planen är att alla projekt tillsammans ska generera cirka sju terawattimmar extra grön el till år 2025. Mängden förnybar el som går in i nätet kommer att växa parallellt med antalet ID.-bilar. På detta sätt förbättrar Volkswagen klimatavtrycket från ID. och lägger grunden för koldioxidneutral användning av sina elbilar.

Grön produktions- och försörjningskedja

Förutom att säkerställa en grön användning av sina bilar, arbetar Volkswagen också med att minska koldioxidutsläppen från både produktionen och leveranskedjan. Redan idag kommer elen som används på alla Volkswagens europeiska produktionsanläggningar från förnybara källor. Pionjären här är elbilsfabriken i Zwickau, där ID.-familjen tillverkas. Från år 2030 ska alla anläggningar världen över, utom i Kina, drivas helt med grön el.

I framtiden kommer de faktorer som orsakar mest koldioxidutsläpp i försörjningskedjan att systematiskt identifieras och minskas. Förebilden för detta är battericellsproduktionen för ID.3 och ID.4, som redan endast använder grön el och därför har ett avsevärt förbättrad koldioxidavtryck.

Redan i år kommer Volkswagen att byta till andra hållbara komponenter i ID.-bilarna, inklusive batterihöljen, fälgar av så kallad grön aluminium och däck från lågutsläppsproduktion. Det finns mer än tio fokuskomponenter som gör det möjligt för Volkswagen att förbättra koldioxidavtrycket för ID.- familjen med cirka två ton per bil de kommande åren.

När det gäller nya fordonsprojekt kommer Volkswagen att göra koldioxidutsläpp till ett centralt kriterium vid tilldelning av leverantörskontrakt. På detta sätt avser företaget att arbeta med sina leverantörer för att gradvis förbättra sitt koldioxidavtryck och säkerställa hållbarheten i sin leveranskedja.

Volkswagen strävar också efter en tydlig strategi för att minska koldioxidutsläppen vad gäller egenproduktion av komponenter vid Volkswagen Group Components. Dessutom ska de gigafabriker för produktion av battericeller, som tillkännagavs under Power Day, förses med helt grön el.

Den systematiska återvinningen av batterier, som gör att mer än 90 procent av råvarorna kan återanvändas i framtiden, ska bidra ytterligare till att minska koldioxidutsläppen. Målet är en sluten slinga för batteriet och dess råvaror som företaget har till sitt förfogande över hela koncernen. Volkswagen Group Components driver redan en första återvinningsanläggning i Salzgitter.

Påskynda den elektriska offensiven

Hjärtat i Way to Zero är Volkswagens nya ACCELERATE-strategi som syftar till att öka takten i den elektriska offensiven. Målet är full elektrifiering av den nya fordonsparken. År 2030 kommer minst 70 procent av all Volkswagen-försäljning i Europa att utgöras av helt eldrivna bilar – det är betydligt mer än en miljon bilar. Detta innebär att Volkswagen skulle överträffa kraven i EU Green Deal avsevärt. I Nordamerika och Kina bör andelen elbilar i försäljningen vara minst 50 procent.

Dessutom kommer Volkswagen att lansera minst en ny elbil varje år. Dagen före konventet presenterade Volkswagen ID.4 GTX – nästa modell i den helelektriska ID.-familjen. Läs mer om ID.4 GTX

Way to Zero Convention för en öppen dialog med regering, industri och samhälle

– Way to Zero är vår färdplan för effektivt klimatskydd med tydliga och ambitiösa milstolpar. Vi lever upp till vårt ansvar för miljön. Way to Zero ger oss en verklig konkurrensfördel. I framtiden kommer anställda, kunder och investerare att ge företräde åt de företag som sätter sitt sociala och miljömässiga ansvar i centrum för verksamheten. Hållbarhet kommer att bli en avgörande faktor för företagens framgång, säger Ralf Brandstätter och fortsätter:
– Men Volkswagen kan inte på egen hand minska koldioxidavtrycket för mobiliteten. Regering, industri och samhälle måste samlas för att ta fram goda idéer och göra modiga investeringar,

Med Way to Zero Convention den 29 april strävar Volkswagen efter att främja en öppen dialog med regering, industri och samhälle. Under det dagslånga eventet, som är helt digitalt på grund av coronaviruspandemin, deltar mer än 20 talare från politiska partier, icke-statliga organisationer, vetenskapliga institutioner och andra företag tillsammans med representanter för Volkswagen.