No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
El

EL

El kan både framställas förnybart och fossila källor, den förnybara elen kommer främst från vattenkraft, vindkraft och bioenergi.

El kan både framställas förnybart och fossila källor, den förnybara elen kommer främst från vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Den fossila elen kommer främst från kol, naturgas och råolja som bryts eller pumpas upp ur jordskorpan. El som kommer från kärnkraft tillhör inte de fossila alternativen men räknas inte heller som förnybar el.

Den el som kommer från elnätet är en mix av de olika och ger ett snitt på den klimatpåverkan som elen ger. Då man tankar förnybar el så ökar det kravet på leverantören och förbättrar det totala Sverigesnittet på den el som förbrukas och det klimatavtryck den förbrukade elen ger. I Sverige har vi så kallad nordisk mix vilket har fastställts av EU, det innebär att snittet blir klimatavtrycket på den el som har förbrukats (producerats och importerats) i de skandinaviska EU-länderna. 

Sverige har antagit agenda 2030 och ska fram till 2045 bli fossiloberoende, vilket även innefattar den elkonsumtion och klimatavtrycket kopplad till den förbrukningen. I dagsläget är det viktigt att göra ett aktivt val av den el som tankas i en elbil för att uppnå så stor klimatvinst som möjligt med elbil.

Klimatpåverkan: 47g CO₂/kWh

Under 2020 är det beräknade värdet utifrån ett livscykelperspektiv för el Sverigemix 47g CO₂/kWh, för EU:s fossila referensdrivmedel (bensin/diesel) är värdet 338g CO₂/kWh (1L bensin är ca 9kWh)

Motortyp: Elmotor

Klimatnytta: 86%

HITTA TANKSTÄLLEN

Tanka Grönt är en kostnadsfri app för att hitta tankställen för alla slags bränslen, inklusive laddplatser. Se tankagront.se

 

LÄNKAR TILL MER INFORMATION

Läs om elfordon i vår fordonsguide.

Kunskapsbank om elbilar och laddning med mera finns på alltomelbil.se