STATISTIK

Statstik kring utvecklingen av fossiloberoende fordon och förnybara drivmedel

Här visar vi den senaste statstiken kring utvecklingen av fossiloberoende fordon och miljöbränslen. Vi kan visa nuläge, och förändring genom nybilsregistrering, skrotning och export. För fordon registrerade som personbilar och lätta lastbilar finns det flera energi- och miljöindikatorer. Miljöfordon Sverige beräknar dessutom ytterligare indikatorer som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Genom den fordonsdata vi har tillgång till kan vi skräddarsy statistik för olika sammanhang och för olika organisationer och företag. Läs mer om vår tjänst Miljöfordonsdiagnos Geo

Våra källor är Transportstyrelsen för fordonsdata, Nobil för laddinfrastruktur samt vår egen databas, Tanka Grönt, för övrig drivmedelsinfrastruktur.