STATISTIK

Statstik kring utvecklingen av klimatfordon och miljöbränslen

Här visar vi exempel på statstik kring utvecklingen av klimatfordon och miljöbränslen. För fordon registrerade som personbilar och lätta lastbilar finns det flera energi- och miljöindikatorer. Miljöfordon Sverige beräknar dessutom ytterligare indikatorer som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Genom den fordonsdata vi har tillgång till kan vi skräddarsy statistik för olika sammanhang och för olika organisationer och företag. Läs mer om vår tjänst Miljöfordonsdiagnos Geo