MILJÖ & BILAR

Den kompletta guiden till information och fakta om miljöbilar, bränslen och relaterade ämnen.

Vi får mycket frågor avseende miljöbilar och olika drivmedel. Därför har vi gjort den här guiden där du kan få svar på det mesta kring miljöfordon, bränslen och andra relaterade ämnen.

Saknar du någon information så hör gärna av dig, så ska vi försöka hjälpa till på bästa sätt.

Vad är en miljöbil?

Vad är en miljöbil?

Från den 1 juli 2018 införs begreppet klimatbonusbil som ersätter begreppet miljöbil. Klimatbonusbilar får ta del av skattelättnader och bonusar.

Fossiloberoende fordon

Fossiloberoende fordon

Här hittar du fakta och information om olika typer av miljöbilar, eller fossiloberoende fordon. Miljöfordon Sveriges definition är fordon som har möjlighet att köras på ett bränsle som i huvudsak inte är bensin eller diesel.

Bränsleskola

Bränsleskola

Det är många som funderar kring vilket bränsle man ska välja. I bränsleskolan går vi igenom de olika bränslen som finns tillgängliga idag.

Reduktionsplikt och klimatnytta

Reduktionsplikt och klimatnytta

Reduktionsplikten är ett styrmedel för att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter.