BRÄNSLESKOLA

Det är många som funderar kring vilket bränsle man ska välja. Följ med på en runtur av dagens bränsleutbud!

Det är många som funderar kring vilket bränsle man ska välja. Inget drivmedel är perfekt. Sanningen är att den bästa milen är och förblir den milen vi avstår från att köra. Samtidigt är det många som inte klarar nödvändiga transporter utan bil och då är det viktigt för klimat och miljö att välja bränsle med så låg påverkan som möjligt. Här i bränsleskolan går vi igenom de olika bränslen som finns tillgängliga idag. 

Bensin

Bensin

Bensin är ett flytande drivmedel som framställs genom raffinering av råolja som pumpas upp ur berggrunden. Bensin används som fordonsbränsle i förbränningsmotorer och finns i Sverige i 95 respektive 98 oktan.

Biogas (Fordonsgas/CNG)

Biogas (Fordonsgas/CNG)

Biogas framställs av restprodukter som matavfall får hushåll och restauranger, gödsel från kor och hästar samt avfall från slakterier. Ur miljöperspektiv är gasdrivna fordon idag bland de allra bästa om de körs på ren biogas.

Diesel

Diesel

Diesel är ett flytande drivmedel anpassat för förbränningsmotorer av typen dieselmotor. Normalt framställs diesel genom raffinering av fossil råolja som pumpas upp ur berggrunden.

E85 (Etanol)

E85 (Etanol)

Etanol är en alkohol som tillverkas av cellulosa, spannmål eller sockerrör. Etanol, eller E85, består av 85 procent etanol och 15 procent bensin.

ED95

ED95

ED95 är ett förnybart etanoldrivmedel som anpassats för dieselmotorer, vilket tillämpas främst på tyngre fordon såsom lastbil och buss.

El

El

Elbilar och laddhybrider ökar mest på marknaden. En renodlad elbil ger inga utsläpp vid körning och kan därför bidra till en bättre miljö. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som drivs av el från ett batteri.

HVO

HVO

HVO är ett förnybart dieseldrivmedel som har mycket snarlika egenskaper som vanligt diesel. HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Likheten med vanlig diesel gör att det ofta inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar.

RME100

RME100

RME är ett förnybart drivmedel anpassat för dieselmotorteknik som används både för låginblandning i diesel och som RME100, det vill säga 100 procent RME (RapsMetylEster). RME tillverkas av rapsolja och metanol.

Vätgas

Vätgas

Vätgas kan användas som energibärare i exempelvis bränsleceller. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme.