No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
HVO100

HVO100

HVO är ett förnybart dieseldrivmedel som har mycket snarlika egenskaper som vanligt diesel. HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Likheten med vanlig diesel gör att det ofta inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar.

Stor minskning av koldioxidutsläpp med HV0100

Genom att köra på HVO100 minskas utsläppen med över 80 procent jämfört med fossil diesel. Utsläppen som kväveoxid och partiklar, är desamma vid förbränning av förnybar diesel som vid förbränning av fossil diesel.


Många biltillverkare har godkänt och certifierat för HVO

För att använda HVO100 behöver respektive fordons- eller maskintillverkare ge sitt godkännande avseende eventuell påverkan på garanti och service. Orsaken är att HVO100 inte uppfyller EN590 (specifikationen för standarddiesel) på grund av något för låg densitet. Dock så finns det HVO100-leverantörer som lämnar garanti på att deras HVO100 fungerar i samtliga dieselmotorer oavsett vad tillverkaren har sagt.

Ett stort antal fordons- och maskinleverantörer på europeisk marknad – bland lätta fordon Citroen, Ford, Isuzu, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota och Volvo - har redan givit sitt godkännande och utfört certifiering gentemot EN15940 (ny standard för HVO). 


Brett urval av råvaror

HVO går att tillverka från en bred råvarubas såsom slakteriavfall, fiskavfall, frityroljor och andra vegetabiliska oljor från raps, PFAD, palmolja, majsproduktion med mera.

De vanligaste råvarorna till den HVO som säljs i Sverige är slakteriavfall och PFAD (en biprodukt från palmoljeproduktion). Palmoljan är certifierad enligt EUs regler för förnybara drivmedel. Detta regelverk gör att högre krav på hållbarhet ställs på palmolja som går till drivmedel än palmolja som används till exempelvis mat och hygienprodukter. 

Klimatpåverkan: 73g CO₂/kWh

Under 2020 är det beräknade värdet utifrån ett livscykelperspektiv för HVO100 73g CO₂/kWh, för EU:s fossila referensdrivmedel (bensin/diesel) är värdet 338g CO₂/kWh (1L bensin är ca 9kWh, ca 0,9L HVO100 är ca 9kWh)

Motortyp: Förbränningsmotor typ dieselmotor

Klimatnytta: 78%

Förnybar andel: 100%

HITTA TANKSTÄLLEN

Tanka Grönt är en kostnadsfri app för att hitta tankställen för alla slags bränslen, inklusive laddplatser. Se tankagront.se

 

LÄNKAR TILL MER INFORMATION

Tanka Grönt är en app för att hitta tankställen för alla slags bränslen, inklusive HVO. Se tankagront.se