VÅRA PROJEKT

Med prova-på-aktiviteter, information och engagemang ökar vi kunskapen för fossilfritt som drivmedel.

Här har vi samlat både pågående och avslutade projekt som Miljöfordon Sverige är engagerade i. Det är från smått till stort, högt till lågt, syd till norr och alltid med målet att flytta fram positionerna för kunskap och användandet av fossilfria drivmedel och fordon.

Vill du veta mer om något av våra projekt? Hör gärna av dig så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt.

Elbilslandet Syd

Elbilslandet Syd

Projektet syftar till att påskynda utbyggnaden av ladd-infrastruktur och främja omställningen av näringslivets personbilsflotta till att bli fossilfri.

GreenCharge Sydost

GreenCharge Sydost

GreenCharge Sydost syftar till att aktörer inom offentlig sektor ska visa vägen i omställningen genom att vara fossilfria senast 2020 i sina egna fordonsflottor.

Tanka Grönt

Tanka Grönt

Tanka grönt är en app/webbsida som kan tala om för dig var du hittar det grönaste bränslet avsett för just ditt fordon.


AVSLUTADE PROJEKT

BiogasBoost

BiogasBoost

BiogasBoost är ett informationsprojekt i Kalmar län som syftar till att öka antalet biogasmackar och biogasbilar samt öka kunskapen om biogas.

Biogas till folket!

Biogas till folket!

Biogas till folket! är ett projekt med syftet att informera om biogasens möjligheter i Kronobergs län.

Energikompensation (2012-2013)

Energikompensation (2012-2013)

Projektets målsättning och vision var att öka miljöengagemanget och miljömedvetenheten hos företag, organisationer och privatpersoner.