BiogasBoost

BiogasBoost är ett informationsprojekt kring biogas och biogasfordon i Kalmar län. Projektet finansieras av Klimatklivet. De aktörer som medverkar i projektet är kommuner, regionen samt företag och organisationer som är kopplade till biogas på olika sätt. Genom samarbeten skapas goda förutsättningar för såväl infrastrukturförändringar som opinionsbildning. Projektet har som mål att arbeta med båda dessa delar.

BiogasBoost har höga mål

Inom det här projektet vill vi göra skillnad! Därför har vi kvantitativa tydliga mål.
• Minst en biogasmack i varje kommun i länet.
• 1200 nya biogasfordon i Kalmar län.

BiogasBoost syftar också till att öka kunskapen om biogas hos ambassadörer, bilhandlare och allmänhet.
Termen ambassadörer syftar på personer som t. ex. redan äger en biogasbil och som själva kan berätta om fordonens förträfflighet. Att öka antalet biogasfordon i länet har en mycket stor betydelse för en minskad klimatpåverkan från länets fordonspark.

BiogasBoost är en del av hela Kalmar län

Biogas har funnits tillgängligt i Kalmar län i mer än tio år, men i begränsad omfattning. Ökad tillgänglighet gör drivmedlet mer attraktivt. Ett av projektets mål är att varje kommun i länet ska ha minst en biogasmack. På kartan nedan visas befintliga mackar men också biogasmackar som kommer att byggas.

Besök biogasboost.se