Biogas till folket!

Biogas till folket! är ett projekt med syftet att informera om biogasens möjligheter i Kronobergs län.

Genom aktiviteter och riktade informationsinsatser mot privatpersoner och bilhandlare är projektets mål att öka antalet biogasdrivna fordon i Kronobergs län.

Några exempel på insatser:

• Närvaro vid olika publika arrangemang
• Webbplats och e-nyhetsbrev
• "Helpdesk"-tjänst för privatpersoner, bilhandlare och åkerier med flera
• Informationsutskick till utvalda målgrupper som barnfamiljer och etanolbilsägare
• Utbildningsmaterial och certifiering av bilhandlare
• En central del i testpilot-delen där privatpersoner får möjlighet att prova på att köra biogasbil under en veckas tid

Projektet drivs under åren 2019-2021.

Besök biogastillfolket.se