Tanka Grönt

Alla bilisters guide till närmaste station, rätt drivmedel och grönare samvete. Tanka Grönt – helt enkelt!

Tanka Grönt är i huvudsak en kostnadsfri app som samlar information om var man kan tanka olika drivmedel på ett och samma ställe.

Tanka Grönt är ett initiativ inledningsvis i Blekinge län med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Genom att öka kunskapen kring betydelsen av vad man tankar utifrån miljö- och klimatsynpunkt är målsättningen att reducera de fossila koldioxidutsläppen med minst 1 000 000 kg per år under projekttiden. Detta motsvarar utsläppen från ca 500 bensin- eller dieseldrivna personbilar som kör 1500 mil om året. Tanka Grönt drivs av Miljöfordon Sverige i samverkan med GC Infra och TRB Sverige.

Besök tankagront.se