E85 (ETANOL)

E85 är ett förnybart bränsle bestående av etanol som framställs i huvudsak genom jäsning och destillering en mängd olika råvaror, bara de innehåller stärkelse.

Vanligast är att framställa etanol av socker- eller stärkelserika grödor. Det går också att tillverka etanol av avfall, till exempel rester från livsmedelsindustrin. Genom särskilda processer går det dessutom framställa etanol från restprodukter som sågspån och hö.

Den etanol som tankas i Sverige är tillverkad här och bidrar inte till skövling av regnskog, vilket emellanåt gjorts gällande.


50-80 procent minskade CO2-utsläpp

Vid körning med etanol minskar koldioxidutsläppen med cirka 50-80 procent beroende på vilken ursprungsråvara som används.

E85 är avsedd för bränsleflexibla bilar med förbränningsmotor (ottomotorer), så kallade Flexifuel-fordon. Dessa bilars motorer är anpassade för att kunna köra på bensin, E85 eller vilken blandning som helst mellan dessa två bränslen. E85 är inte  avsedd att tankas i vanliga bensinbilar som inte är godkända för detta drivmedel.


Högre andel bensin på vinterhalvåret

Med E85 kan startproblem uppstå vid låga temperaturer och emissionerna kan bli extra höga när motorn startar. Branschen har löst detta genom att blanda in en högre andel bensin (E75) under vintermånaderna. Dessutom finns det vinterkvalitet av E85 med oförändrad etanolhalt som istället har ett högre ångtryck för att ge bra kallstartsegenskaper.

Svensk standard för E85 (SS 15 54 80) anger vinter- respektive sommarkvalitet för E85. Kraven för ”vinter-E85” innebär en högre andel bensin samt en högre flyktighet på bränslet för att hjälpa motorn kallstarta (vanlig bensin har också säsongsvariation i sin flyktighet av samma skäl). Ett sätt att minska problemet är att använda motorvärmare. En motorvärmare förbättrar både startbarhet och minskar kallstartsemissioner.

Klimatpåverkan: 57,3 g CO₂ekv/MJ eller 206 g CO₂ekv/kWh

Under 2021 är det beräknade värdet utifrån ett livscykelperspektiv för E85 206 g CO₂/kWh, för EU:s fossila referensdrivmedel (bensin/diesel) är värdet 339 g CO₂/kWh (1L bensin är ca 9kWh, ca 1,4L E85 är ca 9kWh)

Motortyp: Förbränningsmotor typ Ottomotor

Klimatnytta: 39 %

Förnybar andel: 81 %

HITTA TANKSTÄLLEN

Tanka Grönt är en kostnadsfri app för att hitta tankställen för alla slags bränslen, inklusive laddplatser. Se tankagront.se

 

LÄNKAR TILL MER INFORMATION

Läs om etanolfordon i vår fordonsguide.

Artikel om etanol: Etanolens uppgång och fall - vad var det som hände? (SVT Nyheter, 2019)