FOSSILOBEROENDE FORDON

Det finns ingen nationell definition för vilket fordon som är fossiloberoende. Vi i Miljöfordon Sverige har gjort en definition som utgår från att fordon som har möjlighet att framföras på ett bränsle som inte i huvudsak är bensin eller diesel kan ses som fossiloberoende. Här har vi sammanställt information och fakta om den typen av fordon.

FOSSILOBEROENDE FORDON

Biogasfordon

Biogasfordon

Biogas framställs av restprodukter som matavfall får hushåll och restauranger, gödsel från kor och hästar samt avfall från slakterier. Ur miljöperspektiv är gasdrivna fordon idag bland de allra bästa om de körs på ren biogas.

Dieselfordon godkända för HVO100

Dieselfordon godkända för HVO100

Bilägare som har en modernare dieselbil som har särskilt godkännande från biltillverkaren kan tanka HVO100. HVO100 består till 99,9 procent av förnybara råvaror.

Elfordon

Elfordon

Elbilar och laddhybrider ökar mest på marknaden. En renodlad elbil ger inga utsläpp vid körning och kan därför bidra till en bättre miljö. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som drivs av el från ett batteri.

Etanolfordon

Etanolfordon

Etanolfordon fungerar precis som vanliga bensinbilar. Motorerna är anpassade för att kunna köra på bensin, E85 (etanol) eller vilken blandning som helst mellan dessa två bränslen.

Vätgasfordon

Vätgasfordon

En vätgasbil, eller så kallad bränslecellsbil, är en elbil som tankas med vätgas istället för att laddas från elnätet. En bränslecell omvandlar vätgasen till el som driver en elmotor.