Åkeri investerar i 120 biogaslastbilar

Åkeri investerar i 120 biogaslastbilar

Transportföretaget Sandahls med bas i Värnamo har som mål att vara fossilfria till år 2025. Som ett led i detta investerar företaget i 120 fossilfria Volvo-lastbilar som drivs med flytande biogas, varav drygt 90 ska levereras redan under året.

Det nationella målet är att år 2030 ha minskat de transportrelaterade utsläppen med 70 procent jämfört med 2010 års nivå. Enligt Mikael Ingesson, VD på Sandahls, vill företaget nå längre än så:

– Transportsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen. Det är bra att lagstiftningen sätter tydliga mål för att reducera utsläppen. Samtidigt vill vi på Sandahls gå betydligt snabbare fram och har därför satt som mål att vara fossilfria under 2025. Detta är något både vi själva och våra kunder prioriterar. Om vi kan vara det goda exemplet som visar att det är möjligt att kombinera hållbara transporter med god lönsamhet, så hoppas vi att fler vill följa efter.

Sandahls har totalt 350 lastbilar. Efter inköpet av biogaslastbilar är 150 av dessa fossilfria.