Kritiska mot myndigheternas hantering
Allego vill bygga fler laddplatser i Sverige

Kritiska mot myndigheternas hantering

Laddoperatören Allego ökar utbyggnadstakten i Sverige men ser stora problem i myndigheternas hantering av processen. Utmaningar de har mött handlar framförallt om att få fram elanslutningar i lämplig omfattning och hastighet. Dessutom är ansökningsprocessen idag problematisk.

Nederländska laddningsoperatören Allego, som idag driftar ca 40 000 laddpunkter över hela Europa, öppnade de första stationerna i Norden 2021. 2023 har man hittills öppnat fyra stationer i Sverige. Dessa finns i Halmstad, Södertälje, Uppsala och Örkelljunga. Därutöver har två stationer öppnats i Danmark (Holstebro och Tilst). Totalt finns det idag 10 Allego stationer i Sverige och 6 i Danmark.

Nu höjer Allego tempot både i utbyggnaden av nya stationer men också tankarna kring utformningen av framtidens stationer.

I fokus för Allegos satsningar finns laddare med hög kapacitet på mellan 150 till 300 kW. Allego erbjuder också enkel direktbetalning med betalkort i betalterminal, samtidigt som man också öppnat upp för flera roamingtjänster.

Allegos signum är hög tillförlitlighet och enkla betalmetoder samt trevliga och tillgängliga laddplatser med hög kapacitet.

– Vi har arbetat för att skapa synliga och säkra laddplatser med bra belysning, närhet till toa, restaurang och internet. De flesta av våra laddplatser är också med genomkörning och anpassade för längre fordon, berättar Tobias Henmark, Nordenchef på Allego.

Framåt fokuserar Allego på ”gröna koncept” som förbättrar dagvattendränering, är hållbarare och synliggör miljönyttan bättre. Allego arbetar utifrån tre koncept; I stadscentrum på befintliga parkeringsplatser; större anpassade stationer för genomgående trafik; samt riktigt stora som erbjuder laddning för lastbilar och är anpassade för tyngre trafik.

Varför går inte utvecklingen än snabbare?

– Dagens utmaning är framförallt att få fram elanslutningar i lämplig omfattning och hastighet. Tyvärr fungerar inte ansökningsprocessen idag. Handläggningen sker utan att ge information till sökande, ansökningar tappas bort, ansökningar blir orimligt dyra och det finns ingen enhetlig och transparent prissättning. Det finns också utmaningar med samarbetet i de större städerna och att identifiera och tillgängliggöra mark, berättar Tobias Henmark.