Ambitiöst elvägsprojekt i svensk-franskt samarbete
Elonroad och VINCI bygger elvägar i Frankrike

Ambitiöst elvägsprojekt i svensk-franskt samarbete

”Det är fantastiskt att se två av världens ledande länder inom den gröna omställningen, Sverige och Frankrike, samarbeta för att förverkliga elvägar. Nyckeln till framgång är europeiskt samarbete", säger Karin Ebbinghaus, VD Elonroad när det nu är klart att Elonroad kommer att bygga elvägar i ett inledande försöksprojekt tillsammans med VINCI Group. Detta efter att Frankrikes transportstyrelse föreslagit ett utbyggnad av 500 mil elvägar i Frankrike

Elonroad bygger tillsammans med ett konsortium lett av VINCI Group 2 km elväg på A10-motorvägen strax intill Paris. Projektet inleds den första september 2023 och kommer sträcka sig över tre år.

VINCI Group, ett av Europas största byggföretag och en ledande motorvägsoperatör med VINCI Autoroutes, leder projektet “Charge as you drive” som innefattar två ultramoderna teknologier: ett induktionsbaserat system och Elonroads teknik som baserar sig på en konduktiv laddning genom markbaserad skena. Två teknologier som är kompatibla med olika fordonstyper, från vanliga bilar, skåpbilar till stora lastbilar och bussar. Dessutom fungerar de sömlöst för både statisk och dynamisk laddning.

Karin Ebbinghaus, VD Elonroad: ”Det är fantastiskt att se två av världens ledande länder inom den gröna omställningen, Sverige och Frankrike, samarbeta för att förverkliga elvägar. Nyckeln till framgång är europeiskt samarbete.” 

Elonroad kommer nu att etablera närvaro i Frankrike för att möjliggöra utrullning i större skala för kommersiellt bruk. Enligt förslag från Frankrikes transportstyrelse ska elvägar byggas på alla större vägar i Frankrike i etapper: 5000 km till 2030 och 9000 km till 2035. Ifall hela 14 000 km byggs möjliggörs en reduktion av batteristorleken även i samtliga personbilar, vilket maximerar teknikens potential.

Louis de Pasquier, högsta ansvarig för elektrifiering på VINCI Autoroutes, utrycker tacksamhet å konsortiets vägnar till franska regeringen samt BPIFrance för deras finansiella stöd för ”Charge As You Drive”-projektet, vilket fick PVF:s ”competetivity cluster”-märkning. ”Vi ser fram emot att samarbeta och aktivt bidra till den globala implementeringen av elvägar. Detta samarbete är ett avgörande steg i vår delade vision för en hållbar och effektiv framtid inom vägtransport.”

Pilotprojektet kommer utföras på A10-motorvägen strax intill Paris och innefatta 2 km elväg från Elonroad. Inledande tester kommer att utföras på Ceremas testbana i Rouen. Åtta sakkunniga laboratorier från Gustav Eiffel-universitet och Cerema kommer utvärdera systemet. 

Två banbrytande funktionaliteter, som visar fördelarna med Elonroads elvägar kommer att demonstreras. Först kommer projektet, med hjälp av Elonroads system, möjliggöra automatisk laddning av en hel-elektrisk lastbil och överföra mer än 350 kW vid 90 km/h på motorväg A10. Vidare kommer det demonstreras att på samtidigt ladda en lastbil i 90 km/h, samt en skåpbil och två bilar i 130 km/h.

Nästa generations mobilitet - Gen 2

Genom att uppgradera större transportleder till elvägar kan batteriernas storlek minska. Ifall batteristorleken reduceras tre - eller fyrfaldigt sänks kostnaden för elektriska fordon med åtminstone 25%, och stora batterifabriker kan möta behovet från tre till fyra gånger så många fordon.

Nicolas Hautière, högsta ansvarig för komponent- och systemutvecklingsavdelningen vid Gustave Eiffel-universitetet poängterar: ”Frankrike gjorde en omfattande analys år 2021 som visade att Gen 2 slår alla andra alternativ i nytta för samhället vad gäller CO2-utsläpp, total kostnad för ägandeskap (total cost of ownership, TCO), optimerad materialanvändning, och nationell självständighet. Gen 2 kommer göra Europa mindre beroende av de råvaror som krävs för batteriframställning, såsom litium och kobolt, och kommer skapa jobb och industriell produktion i Frankrike.

Utfallet av analysen ledde till att Frankrike lanserade ett program för att utvärdera de främsta elvägs-teknologierna till 2030.