Byggstart för nytt testcenter för tunga elfordon

Byggstart för nytt testcenter för tunga elfordon

Nu påbörjas bygget av ett nationellt testcenter för framtidens eldrivna tunga fordon – SEEL i Nykvarn. Liknande anläggningar kommer också etableras i Göteborg och i Borås. Anläggningarna får en unik inriktning mot tunga fordon och blir en viktig del i utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter.

I Nykvarn togs nyligen det första spadtaget till en av SEELs anläggningar (Swedish Electric Transport Laboratory) för framtidens elektromobilitet, ett testcenter som tas i drift 2023. Här ska forskare och företag testa och utveckla batteriteknik och drivlinor för tyngre fordon, flyg och båtar.

– Klimatet är vår tids största utmaning. Elektrifiering av transportsektorn är avgörande för att minska våra utsläpp. Därför är satsning på elektromobilitetslaboratoriet viktig för omställningen och vår framtida konkurrenskraft, sa näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson i samband med det första spadtaget.

I SEEL får aktörer inom bland andra fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn en gemensam plattform för möten och samverkan. Tillsammans kan de dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. De tre anläggningarna i Nykvarn, Göteborg och Borås blir samtidigt en öppen plattform där forskare från högskolor, universitet och forskningsinstitut får tillgång till avancerade testmöjligheter inom elektromobilitet. 

Bakom SEEL står statliga RISE, Research Institutes of Sweden, och Chalmers. Satsningen bygger på samverkan mellan stat, akademi och näringsliv. Industriparter är Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Sammantaget investeras cirka 1,3 miljarder kronor i SEEL.

– Testcentret SEEL kommer att vara mycket viktigt i fordonsindustrins omställningsarbete. Målet är att SEEL ska vara världsledande inom elektromobilitet och stärka svenska fordonsindustrins konkurrenskraft. Anläggningen i Nykvarn är central i detta arbete, säger Pia Sandvik, vd RISE.

Första spadtaget för SEELs anläggning i Nykvarn med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län, Pia Sandvik, vd RISE, Rémy Kolessar, från Energimyndigheten, Magnus Mackaldener, från Scania Group, Jan Persson, vd Kilenkrysset och Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.