Circle K satsar på megawattladdning
Snabb respons från Circle K

Circle K satsar på megawattladdning

Responsen på Scanias och ABB:s megawattladdning, MCS, blev extremt snabb. Circle K accelererar nu utbyggnaden av laddinfrastrukturen för tung trafik i landet. Nu öppnas ytterligare 20 laddplatser anpassade för tung trafik, med en effekt på 360 kW. 2 av dem är planerade att förses med den nya laddstandraden som klarar 1000 kW. Laddplatserna fördelas på fem strategiskt utvalda stationer.

De nya laddplatserna som nu rullas ut ligger längs strategiskt viktiga rutter för transporter genom Sverige, och är ett led i att ligga före omställningen till elektrifierad fordonstrafik. Laddplatserna är finansierade av Energimyndigheten inom ramen för Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. De platser som nu till sommaren kan erbjuda laddning är Varberg Nord, Laholm Snapparp Östra, Jönköping Hyltena, Gävle Bro och Ljungby. Samtliga utgör redan idag ett naturligt stopp för transporter.

- Det är med stor stolthet jag kan säga att vi håller ett högt tempo i vår utbyggnad, trots att antalet eldrivna lastbilar i dag är ganska få till antalet. Anledningen till det är att vi vill ligga före utvecklingen och därmed ge förutsättningar för transportbranschen att våga ställa om till eldrift, säger Lennart Olsson, ansvarig för laddning tung trafik på Circle K.

Tidigare i år har Circle K öppnat 14 laddplatser för tung trafik runt om i landet. Vädermotet i Göteborgs hamn var först ut i Skandinavien med den här typen av laddning, och därefter öppnade Kiruna, Gällivare och Arvidsjaur samt nu de fem nya stationerna. Det betyder att Circle K nu kommer att ha 34 laddplatser anpassade för tung trafik, och under det kommande året ska det bli hela 90 laddplatser för tung trafik inom kedjan. Dessutom räknar Circle K med att kunna öppna 2 MCS (megawatt-laddare) inom projektet E-charge som delvis är finansierat av Vinnova, samt även tillhandahålla vätgas på utvalda ställen. Detta ligger i årets plan.

- Vi märker en stor miljömedvetenhet hos våra företagskunder och vi agerar ofta rådgivare när det gäller just omställningen till nya drivmedel. Allt vi bygger nu syftar till att tillmötesgå även kommande behov av regional laddning just för att underlätta omställningen mot eldrift, avslutar Olsson.

Stationernas förutsättningar
I Varberg Nord och Snapparp Östra kommer det att finnas fyra laddplatser på vardera stationen. Det är mycket godstrafik längs E6 mellan Göteborg och Malmö/Lund, över 5000 tunga fordon passerar varje dag. Därmed är dessa stationer väldigt välbesökta för tung trafik och de blir viktiga i ett nätverk av stationer i Halland och Västra Götaland som alla har stora flöden till och från Göteborgs hamn. Efterfrågan på laddning längs E6 är redan stor.

Vid Jönköping Hyltena är det mycket godstrafik längs E4 mellan Jönköping och Helsingborg samt till Torsviks industriområde, och fler industriområden är på väg att byggas i närheten av stationen. Längs E4 ligger även stationen Ljungby Nyponvägen, som också ingår i samverkansprojektet E-Charge. Stationens laddplats kommer att fungera som en vital reservladdplats, eller en ”livboj” för E-Charge, vilket stärker projektet och svensk fordonsindustris förutsättningar att accelerera omställningen till en fossilfri transportsektor.

På Circle K Gävle Bro passerar 2500 tunga fordon varje dag och stationens geografiska läge gör den välbesökt då den passar förares kör- och vilotider bra. Här bygger vi fyra laddplatser.

Majoriteten av de stationer som får laddning för tung trafik är s.k. fullservicestationer. Det betyder att förare som kör eldrivna fordon kan nyttja stationernas utbud av toaletter, mat, dryck och övrigt butiksutbud i samband med att de tar en paus och laddar fordonen. På flera platser finns även säkerhetsparkering som fungerar för dygnsvila.