Det går att köra förnybart i hela landet
Undersökning visar:

Det går att köra förnybart i hela landet

Det är möjligt att tanka eller ladda förnybart i 288 av 290 kommuner. I Det visar en unik sammanställning av infrastrukturen för förnybara drivmedel i Sveriges kommuner och län av Miljöfordon Sverige och Gröna Mobilister. Men infrastrukturen måste bli ännu bättre.

Det finns en utbredd föreställning att många bilister är beroende av bensin eller diesel, eftersom det på många håll i Sverige saknas möjlighet att ladda eller tanka förnybart. Gröna Mobilister och Miljöfordon Sverige bestämde sig för att ta reda på hur det ligger till med den saken.

Hitta alla ladd- och tankstationer enkelt med app

Miljöfordon Sverige har utvecklat appen Tanka Grönt, som samlar information om alla ladd- och tankstationer i Sverige, med fokus på klimat och miljö. Tillsammans med information om laddinfrastruktur från Power Circle ger detta möjlighet att kartlägga infrastrukturen för alla förnybara drivmedel i svenska kommuner och län.

– Det är första gången tillgången till förnybara drivmedel kartläggs på detta heltäckande sätt, säger Pernilla Hansson, projektledare hos Miljöfordon Sverige.

Stefan Andersson, generalsekreterare i Gröna Mobilister, lägger till:

– Våra unika data gör det möjligt att analysera och jämföra tillgången till olika drivmedel i olika regioner och kommuntyper. Ibland kan avsaknad av ett förnybart drivmedel kompenseras av tillgång till ett annat.

Publika laddstationer i 90 procent av landets kommuner

I december 2021 gick det att tanka etanol E85 i 97 procent av Sveriges kommuner. Publika laddstationer fanns i 90 procent av kommunerna, och möjlighet till snabbladdning gavs i 65 procent av dem. HVO100 och fordonsgas gick att tanka i 68 respektive 42 procent av våra kommuner. Vätgas gick att tanka i fyra kommuner.

Endast i två av Sveriges 290 kommuner finns inte tillgång till något förnybart alternativ alls.

– Ett rimligt mål är att det ska finnas publika påfyllnadsplatser för minst tre olika förnybara drivmedel i varje kommun, säger Pernilla Hansson från Miljöfordon Sverige. Då finns ett förnybart alternativ för varje behov, plånbok och preferens.

Tre kommuner har alla förnybara drivmedel

I december 2021 gick det att fylla på minst tre förnybara drivmedel i 199 av 290 kommuner, motsvarande en grad av måluppfyllnad på 69 procent. Här räknar vi in etanol E85, fordonsgas, HVO100, el och vätgas. I Mariestad, Sigtuna och Umeå fanns alla dessa fem alternativ att tillgå.

Förbättrad infrastuktur underlättar omställning

Målet behöver inte uppfyllas helt och hållet för att ge de flesta möjlighet att köra förnybart. Många kan ladda sin elbil hemma över natten. De som pendlar till en större grannkommun kan ofta tanka biogas eller HVO100 där, eller ladda under arbetstiden. Men de vita fläckarna på kartan är alltför stora när det gäller stationer för snabbladdning, fordonsgas, HVO100 och vätgas. 

– Vi måste göra oss kvitt fossil bensin och diesel, säger Stefan Andersson från Gröna Mobilister. Det är möjligt redan idag, men om vi på ett strategiskt sätt förbättrar infrastrukturen för alternativen går det mycket lättare.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Pernilla Hansson, projektledare

Mobil: 0707-74 50 57
pernilla@miljofordonsverige.se