E10 – nya standardbensin införd

E10 – nya standardbensin införd

Den 1 augusti 2021 infördes E10 som är den nya standardbensinen. Den innehåller 10 procents etanolinblandning istället för som tidigare 5 procent.

Eftersom reduktionsplikten för bensin har höjts från 4,2 procent till sex procent ökas inblandningen av etanol i bensinen från upp till fem till upp till tio procent.

De flesta bensindrivna personbilar, även äldre, kan köras på E10. BIL Sweden har tagit fram en lista över vilka bilmodeller som kan tankas med E10.

 

Detta innebär reduktionsplikt

Reduktionsplikten är ett styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Den innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Reduktionsplikten ska göra det möjligt att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan.