Första transportbilen som kombinerar både biogas och HVO

Första transportbilen som kombinerar både biogas och HVO

Kalmar kommun är först i landet med en ny transportbil som kan köras på både HVO och biogas.

Transportbilen hade från början en dieselmotor men har nu byggts om med en helt ny teknik för att även kunna gå på biogas. Genom att kombinera HVO och biogas i bilen blir det helt fossilfri.

Transportbilen har utrustats med så kallad Dualfuel-teknik som gör att motorn förses med en viss mängd gas som blandas med HVO, vilket gör att den går på ungefär 50 procent biogas och 50 procent HVO (eller diesel).

– Beroende på typ av motor kan Dualfuel-tekniken ge en biogasinblandning på upp till 70 procent av bränsleförbrukningen, säger Alexander Enulescu på Konvegas som konverterat transportbilen, och fortsätter:

– Eftersom den fullstora dieseltanken finns kvar ger biogasen som en bonus också förlängd räckvidd.