Försvarsmakten tittar på förnybara bränslen

Försvarsmakten tittar på förnybara bränslen

I och med utvecklingen bort från fossila bränslen i samhället i stort så har Försvarsmakten börjat titta hur de kan anpassa sin verksamhet till detta och även bidra till minskade utsläpp.  

– Om vi inte kan använda samma drivmedel som de civila användarna måste vi ju bygga en egen logistiklösning, vilket skulle skapa en del bekymmer, konstaterar Gustav Krantz på Försvarsmaktens försörjningssektion.

Något som komplicerar bilden är fordonens långa livslängd. Det finns i dag fordon i drift som är från 60- och 70-talet, så det är inte orimligt att anta att stora delar av dagens fordonsflotta kommer att finnas kvar 2045.

Så vad kommer Försvarsmakten att tanka sina stridsvagnar och övriga fossilbränsledrivna fordon med efter 2045?
– Högst troligt ett bränsle som liknar dagens. Men som förhoppningsvis inte är producerat av fossil olja, utan av hållbara råvaror.


Långtidslagring en faktor

När det gäller biobränslen tror forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut att HVO-diesel är bäst på kort sikt. Det kan nämligen lagras under betydligt längre perioder än andra biodrivmedel som Fame eller RME. Men HVO har också nackdelar och få länder vid sidan av Sverige och Finland satsar på bränslet.

För vissa typer av fordon kan även eldrift vara ett alternativ.

– Men krav på bland annat uthållighet och tillgänglighet begränsar användningsområdet mer än i de flesta civila sammanhang, säger Gustav Krantz.


Flyget för står för största delen utsläpp

Flygvapent står för cirka 70 procent av mängden drivmedel som används i Försvarsmakten, och därmed också för den absolut största andelen utsläpp.

På flera håll i världen pågår utveckling av olika alternativa, fossilfria drivmedel för jetflyg. Försvarsmakten och FMV samarbetar med USA kring ett av projekten och redan 2017 genomfördes lyckade prov med ett biojetbränsle i Gripen-plan. Förra året gjordes ytterligare tester. USA:s flygvapen har också med framgång prövat ett drivmedel framställt av koldioxid.


Okända faktorer kan påverka

Gustav Krantz understryker att frågan om framtidens drivmedel påverkas av flera faktorer, varav vissa i dag är okända, som en enskild aktör som Försvarsmakten inte har någon kontroll över. Han understryker att det också kan bli så att utvecklingen tar en oväntad riktning och så att säga byter spår.

– Det skulle ju kunna tänkas att man ser något mer innovativt. Och i vissa nischapplikationer kanske det går utmärkt att gå över till el eller något slags bränsleceller.

Fotograf Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten