ICA satsar på biogas - minskar utsläppen med 10 000 ton

ICA satsar på biogas - minskar utsläppen med 10 000 ton

Runt 1000 lastbilar kör varje dag leveranser för ICA Sverige. På två år har ICA gått från ingen användning av biogas till 3 200 ton. Det innebär en minskning av CO2-utsläpp med 10 000 ton jämfört med att köra på diesel.

ICA är en av de aktörer som äger och anlitar flest biogasdrivna lastbilar. Minskningen av CO2-utsläpp med 10 000 ton per år motsvarar en minskning av ICA Sveriges totala utsläpp med 10 procent.

 – I dagsläget körs var tionde transport mellan ICAs lager och ICA-butiker på biogas, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.

Emma Lindström, logistikdirektör på ICA Sverige

Arbetet med att öka andelen fossilfria transporter är en hög prioritet på ICA Sverige och att köra fler transporter på biogas är en viktig pusselbit i arbetet med drivmedelsstrategin som innebär att alla vägtransporter inom ICA Gruppen ska vara fossilfria senast 2030.

ICA Gruppen har som mål att koncernens alla bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030, i storstadsregioner ska det ske redan 2025. Målet ska uppnås genom att investera i ny teknik och genom att undersöka hur initiativ för att öka nationell produktion av förnyelsebara drivmedel kan stöttas.

ICA-lastbil kör på biogas

ICA kommer under 2021 ha 101 egna gasfordon i drift varav alla utom ett går på flytande biogas. ICA ställer dessutom hållbarhetskrav på sina externa transportörer och deras lastbilar – och av dem är just nu 40 stycken gasdrivna.

- Vi ser stora hållbarhetsfördelar med biogas, bland annat för att den kan produceras av organiska rester som uppstår i producentled, i logistikflöden, i butik och hos konsumenter för att sedan användas som ersättning för fossila drivmedel. Biogas är det drivmedel på marknaden som just nu ger lägst miljöpåverkan kombinerat med kostnadseffektivitet för majoriteten av våra tunga transporter och kommer att vara viktigt för oss i många år framöver. Parallellt med detta kommer vi att satsa starkt på elektrifiering på olika sätt, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.

 


Stöd finns att söka för inköp av biogaslastbil

Via Klimatklivet eller Klimatpremien går det att söka stöd för delar av merkostnaden vid köp av nya biogaslastbilar.


Om biogaslastbilar och biogas

• En lastbil med flytande fordonsgas kommer upp till 160 mil på en tank, och en lastbil med komprimerad fordonsgas upp till 50 mil. Scania, Volvo och Iveco tillverkar lastbilar för både flytande och komprimerad gas. Mercedes-Benz tillverkar lastbilar för komprimerad gas.

• Det finns cirka 25 tankstationer för flytande biogas i Sverige just nu, men de ökar kontinuerligt. För komprimerad biogas finns över 200 tankstationer i landet. Med Tanka Grönt-appen hittar du alla tankställen för biogas, såväl flytande som komprimerad.

• Biogas minskar både växthusutsläppen och bränslekostnaderna. Prova själv i Gasums kalkylator.